Nyheter

Slik ble endringene i aksjelovene

| Tags: Børs/verdipapirer, Selskapsrett

Lovendringene som ble vedtatt i juni og desember 2018 trer i kraft på ulike tidspunkt i 2019. - Færre minstekrav til vedtektene – i kraft 1.3.2019 - Daglig leders rapporteringsplikt til styret blir teknologinøytral – i kraft 1.1.2019 Mer

NUES - ny anbefaling om eierstyring og selskapsledelse

| Tags: Børs/verdipapirer, Selskapsrett

NUES ga 17. oktober 2018 ut en ny anbefaling om eierstyring og selskapsledelse. Mer

Lov om endring av verdipapirhandelloven og oppheving av børsloven er sanksjonert

| Tags: Børs/verdipapirer, Bank/finans

Stortingets vedtak om lov om endringer av verdipapirhandelloven og oppheving av børsloven 4. juni 2018, ble sanksjonert av Kongen i statsråd 15. juni 2018. Mer

Årsrapport og styrets erklæring

| Tags: Børs/verdipapirer, Årsregnskap

Noterte selskaper og obligasjonsutstedere skal offentliggjøre årsrapporten så raskt som mulig og senest innen fire måneder etter utgangen av regnskapsåret, som vil si 30. april. Mer

Oversikt over viktige regelendringer fra 1. januar 2018

Oversikten viser endringer på Finansdepartementets ansvarsområder. Mer

Nå kan du hente foretaksopplysninger fra utlandet

BRIS er en portal som er utviklet av EU, hvor du kan søke på foretaksopplysninger på tvers av landegrensene. Tjenesten gjelder for aksjeselskaper, allmennaksjeselskaper, europeiske selskaper og norskregistrerte utenlandske foretak, samt tilsvarende organisasjonsformer i utlandet. Mer

APM - Q&A from ESMA

| Tags: Børs/verdipapirer, IFRS

ESMA has published a new Questions and Answers (Q&A) document, comprising six questions, on the implementation of its Guidelines on the Alternative Performance Measures for listed issuers. Mer

Kravet til kvartalsrapportering fjernes

| Tags: Børs/verdipapirer, IFRS

Det er ikke lenger lovfestet krav om kvartalsrapportering for børsnoterte foretak fra 2017. Finansinstutisjoner må allikevel fortsatt utarbeide kvartalsrapporter. Mer

MIFID II - utsatt ikrafttredelse

| Tags: Børs/verdipapirer

EU kommisjonen har foreslått en utsettelse på 1 år for ikraftredelse av MIFID II.Dette er for å ta hensyn til de tekniske utfordringene gjennomføringen medfører for tilsynsmyndighetene og markedsaktørene.Den nye fristen er 3. januar 2018.Pressemelding fra EU-kommisjonen Mer

Last ned vår gratis fristkalender
for 2018 og 2019

Last ned vår gratis fristkalender og få god oversikt over frister i regnskapet 2018 og/eller 2019

Kalenderen gir deg en god oversikt over frister enten du jobber med lønn, bokføring, rapportering eller årsregnskapet. Her får du alle frister for A-meldingen, skatt, MVA-meldingen med mer.

Last ned

Videoer

Videoer gir en kort introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett.

Bli mer effektiv i dib!

Se videoer

Våre kunder

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud