Nyheter

Restriktive tiltak mot Russland

Regjeringen har i dag vedtatt de nye restriktive tiltakene overfor Russland, i tråd med beslutningen som ble offentliggjort 11. august. Den nye forskriften ble i dag vedtatt i statsråd, og trer i kraft straks. Mer

Ny mal: Due diligence request list

| Tags: Aksjeselskaper, Børs/verdipapirer

Vi har nå utarbeidet en omfattende requestliste for due diligence prosesser. Requestlisten dekker både juridisk og finansiell due diligence. Requestlisten vil være et viktig verktøy for alle selskaper som skal foreta en due diligence prosess. Mer

Forslag til lov om forvaltning av alternative investeringsfond

| Tags: Bank/finans, Børs/verdipapirer

Loven skal etter planen tre i kraft 1. juli 2014. Mer

Forslag til endringer i verdipapirfondloven og verdipapirfondforskriften (maksimal eksponering mot én utsteder og forvalterregistrering)

| Tags: Børs/verdipapirer

Finansdepartementet har sendt på høring utkast til endringer i verdipapirfondloven og verdipapirfondforskriften.Høringsfristen er satt til 1. september 2014. Mer

Ny veiledning fra Finanstilsynet vedr vphl kap 3 og 4

| Tags: Børs/verdipapirer

I denne veiledningen redegjøres det for Finanstilsynets forståelse av atferdsreglene i verdipapirhandelloven kapittel 3 og 4. Mer

Dom fra Borgarting vedr krav om erstatning, spm om brudd på god forretningskikk

| Tags: Børs/verdipapirer

Hovedspørsmålet var om Pareto Wealth Management AS (PWM) kan holdes erstatningsansvarlig for et eventuelt økonomisk tap Vesterdal ble påført, som følge av manglende varsling om forestående tvangsrealisasjon av beholdningen på investeringskontoen. Påstand om brudd på god forretningsskikk. Mer

Høring fra Oslo Børs vedr endringer i Anbefaling om rapportering av IR-informasjon

| Tags: Børs/verdipapirer

Høringsfristen er satt til 1. mars. Ny versjon av anbefalingen planlegges offentliggjort i løpet av våren 2014 og vil etter planen være gjeldende fra 1. juli 2014. Mer

Last ned vår gratis fristkalender
for 2018 og 2019

Last ned vår gratis fristkalender og få god oversikt over frister i regnskapet 2018 og/eller 2019

Kalenderen gir deg en god oversikt over frister enten du jobber med lønn, bokføring, rapportering eller årsregnskapet. Her får du alle frister for A-meldingen, skatt, MVA-meldingen med mer.

Last ned

Videoer

Videoer gir en kort introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett.

Bli mer effektiv i dib!

Se videoer

Våre kunder

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud