Nyheter

Enighet i EU om endringer i MiFID-reglene

| Tags: Børs/verdipapirer

I EU er det nå enighet om en omfattende revisjon av gjeldende MiFID-regelverk. MiFID II blir mest sannsynlig vedtatt i siste halvdel av februar 2014. Vedlagt følger en pressemelding vedr endringene. Mer

Oppsummering av viktige regelendringer fra 1. januar 2014

Regelendringer på Finansdepartementets områder som gjelder skatter, avgifter og finansmarkedene fra 1. januar 2014. Mer

Forenklinger i aksjelovene er vedtatt og trer i kraft 1. juli 2013

| Tags: Aksjeselskaper, Børs/verdipapirer

Reglene om elektronisk stiftelse av aksjeselskap trer ikke i kraft ennå. Mer

Endringer i forskrift til verdipapirhandelloven

| Tags: Børs/verdipapirer

Finansdepartementet har fastsatt endringer i verdipapirforskriftenes regler om innhold i EØS-prospekt ved offentlige tilbud og opptak til notering av omsettelige verdipapirer.Endringene trer i kraft fra 1 juli 2013 Mer

Innstilling fra finanskomiteen om endringer i finansieringsvirksomhetsloven og verdipapirhandelloven (nye kapitalkrav mv.)

| Tags: Bank/finans, Børs/verdipapirer

Komiteen slutter seg til Finansdepartementets forslag om endringer i finansieringsvirksomhetsloven og verdipapirhandelloven. Mer

Rapport om regler for sentrale motparter - forslag til endringer i verdipapirhandelloven

| Tags: Børs/verdipapirer

Høring fra Finansdepartementet vedr forslag om endringer i verdipapirhandellovens regelverk for sentrale motparter. De nye reglene skal legge til rette for at eksisterende norske sentrale motparter, ved innføringen av nye regler for sentrale motparter i EU, skal kunne videreføre sine tjenester i EØS-området. Mer

Høring vedrørende endringer i utstederreglene for Oslo Børs og Oslo Axess

| Tags: Børs/verdipapirer

Oslo Børs har foreslått endringer i utstederreglene for Oslo Børs og Oslo Axess. Mer

Høring vedrørende endringer i obligasjonsreglene og ABM-reglene

| Tags: Børs/verdipapirer

Oslo Børs har foreslått endringer i obligasjonsreglene og ABM-reglene. Mer

Oppsummering av viktige regelendringer fra 1. januar 2013

Regelendringer på Finansdepartementets områder som gjelder skatter, avgifter, finansmarkedene og Statens pensjonsfond fra 1. januar 2013. Mer

Endringer i priser på Oslo Børs, Oslo Axess og Oslo ABM

| Tags: Børs/verdipapirer

Det vil fra 1. januar 2013 bli foretatt justeringer i avgiftene for obligasjoner og sertifikater notert på Oslo Børs og Oslo ABM, samt for aksjer, egenkapitalbevis, tegningsretter og ETFer notert på Oslo Børs og Oslo Axess. Mer

Last ned vår gratis fristkalender
for 2018 og 2019

Last ned vår gratis fristkalender og få god oversikt over frister i regnskapet 2018 og/eller 2019

Kalenderen gir deg en god oversikt over frister enten du jobber med lønn, bokføring, rapportering eller årsregnskapet. Her får du alle frister for A-meldingen, skatt, MVA-meldingen med mer.

Last ned

Videoer

Videoer gir en kort introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett.

Bli mer effektiv i dib!

Se videoer

Våre kunder

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud