Nyheter

Hvitvaskingslovutvalgets første delrapport

| Tags: Bank/finans, Børs/verdipapirer

Hvitvaskingslovutvalget har lagt frem sin første utredning om endringer i hvitvaskingsloven. Utredningen er en del av et større arbeid med å oppdatere regelverket i tråd med internasjonale anbefalinger og forventede EØS-regler som svarer til EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv. Mer

Solvens II-regelverket trer i kraft 1. januar 2016

| Tags: Bank/finans, Børs/verdipapirer

Finanstilsynets brev av 21. oktober 2015 til alle forsikringsforetak om status på rapporteringsområdet under Solvens II, opplyser at regelverket trer i kraft 1. januar 2016. Mer

Motsyklisk kapitalbuffer uendret

| Tags: Bank/finans

Finansdepartementet har besluttet at nivået til den motsykliske kapitalbufferen for bankene holdes uendret på 1 prosent, i tråd med råd fra Norges Bank. Mer

Finanstilsynets tematilsyn om revisjon av bank

| Tags: Bank/finans, Revisjon

Bakgrunnen for tilsynet er at banker har en viktig samfunnsmessig funksjon og er derfor underlagt omfattende regulering og offentlig tilsyn. Finanstilsynet mener at enda større oppmerksomhet rundt dette i revisjonsutførelsen vil bidra til å støtte opp under revisors rolle som allmennhetens tillitsperson. Mer

Motsyklisk kapitalbufferkrav økes neste år

| Tags: Bank/finans

Finansdepartementet har besluttet at nivået på det motsykliske kapitalbufferkravet for bankene skal økes til 1,5 prosent fra 30. juni 2016, i tråd med råd fra Norges Bank. Det er fra før besluttet at det motsykliske kapitalbufferkravet skal være 1 prosent fra 30. juni i år. Mer

Hvilket regnskapsmateriale banker og finansieringsforetak må oppbevare i ti år

| Tags: Bank/finans, Bokføring

Skattedirektoratet har kommet med en prinsipputtalelse om hvilket regnskapsmateriale banker og finansieringsforetak må oppbevare i ti år. Mer

Beslutning om systemviktige finansinstitusjoner

| Tags: Bank/finans

DNB ASA, Nordea Bank Norge ASA og Kommunalbanken AS skal fortsatt anses som systemviktige finansinstitusjoner etter finansieringsvirksomhetsloven, i tråd med råd fra Finanstilsynet. Mer

Forslag til nytt regelverk for bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)

| Tags: Bank/finans, Børs/verdipapirer

Finanstilsynet sender på høring forslag til regler om sikkerhetskrav for systemer for betalingstjenester.Det foreslås også at det fastsettes krav i IKT-forskriften om at avtaler om utkontraktering av IKT-virksomhet og endringer i slike avtaler skal styrebehandles. Mer

Nye likviditetskrav

| Tags: Bank/finans

Finanstilsynet har oversendt høringsnotat og forskriftsforslag som svar på Finansdepartementets oppdrag om å utforme forslag til hvordan de nye likviditetskravene i CRR/CRD IV skal innføres i Norge. Mer

Last ned vår gratis fristkalender
for 2018 og 2019

Last ned vår gratis fristkalender og få god oversikt over frister i regnskapet 2018 og/eller 2019

Kalenderen gir deg en god oversikt over frister enten du jobber med lønn, bokføring, rapportering eller årsregnskapet. Her får du alle frister for A-meldingen, skatt, MVA-meldingen med mer.

Last ned

Videoer

Videoer gir en kort introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett.

Bli mer effektiv i dib!

Se videoer

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud

Våre kunder