Nyheter

Restriktive tiltak mot Russland

Regjeringen har i dag vedtatt de nye restriktive tiltakene overfor Russland, i tråd med beslutningen som ble offentliggjort 11. august. Den nye forskriften ble i dag vedtatt i statsråd, og trer i kraft straks. Mer

Ny lov om finansforetak og finanskonsern

| Tags: Bank/finans

Finansdepartementet legger frem forslag til ny samlet lov om finansforetak og finanskonsern. Lovforslaget inneholder regler om konsesjon, organisatoriske regler, generelle virksomhetsregler, regler om sikringsordninger og soliditetssvikt og sanksjonsbestemmelser for banker, forsikringsselskaper og andre finansforetak. Mer

Forslag til lov om forvaltning av alternative investeringsfond

| Tags: Bank/finans, Børs/verdipapirer

Loven skal etter planen tre i kraft 1. juli 2014. Mer

Utkast til forskrifter til tjenestepensjonsloven

| Tags: Bank/finans

Finanstilsynet har laget utkast til forskrifter til den nye tjenestepensjonsloven og samtidig kommet med forslag til nye regler for fripoliser med investeringsvalg for å sikre en hensiktsmessig utbetalingsprofil. Mer

Nye dynamiske sjekklister

| Tags: Bank/finans

Nå er notesjekklistene for bank (GRS, IFRS og forenklet IFRS) konvertert til vårt nye dynamiske format. Mer

Oppsummering av viktige regelendringer fra 1. januar 2014

Regelendringer på Finansdepartementets områder som gjelder skatter, avgifter og finansmarkedene fra 1. januar 2014. Mer

Nytt rundskriv fra Finanstilsynet

| Tags: Bank/finans

Rapportering i samband årsoppgjeret 2013 og andre endringar i ORBOF-rapporteringa. Mer

Rundskriv fra Finanstilsynet

| Tags: Bank/finans

Regulering i samsvar med § 5 i forskrift om minstekrav til egenkapitalen for norske forsikringsselskaper Mer

Brev til banker, kredittforetak og finansieringsselskaper om rapportering etter CRD IV

| Tags: Bank/finans

Finanstilsynet har sendt et likelydende brev til alle banker, kredittforetak og finansieringsselskaper som blir rapporteringspliktige etter CRD IV. Rapporteringen vil tre i kraft fra og med juli 2014. Mer

Fristkalender 2018

Last ned vår gratis fristkalender og få god oversikt over frister i regnskapet 2018!

Kalenderen gir deg en god oversikt over frister enten du jobber med lønn, bokføring, rapportering eller årsregnskapet. Her får du alle frister for A-meldingen, skatt, MVA-meldingen med mer.

Last ned

Videoer

Videoer gir en kort introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett.

Bli mer effektiv i dib!

Se videoer

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud

Våre kunder