Nyheter

Oppsummering av viktige regelendringer fra 1. januar 2014

Regelendringer på Finansdepartementets områder som gjelder skatter, avgifter og finansmarkedene fra 1. januar 2014. Mer

Nytt rundskriv fra Finanstilsynet

| Tags: Bank/finans

Rapportering i samband årsoppgjeret 2013 og andre endringar i ORBOF-rapporteringa. Mer

Rundskriv fra Finanstilsynet

| Tags: Bank/finans

Regulering i samsvar med § 5 i forskrift om minstekrav til egenkapitalen for norske forsikringsselskaper Mer

Brev til banker, kredittforetak og finansieringsselskaper om rapportering etter CRD IV

| Tags: Bank/finans

Finanstilsynet har sendt et likelydende brev til alle banker, kredittforetak og finansieringsselskaper som blir rapporteringspliktige etter CRD IV. Rapporteringen vil tre i kraft fra og med juli 2014. Mer

Oppdaterte IFRS eksempelregnskap, noter og sjekklister for bank

| Tags: Bank/finans

Eksempelregnskapene, notene og sjekklistene er oppdatert for utarbeidelse av årsregnskap for regnskapsåret 2013. Mer

Finanstilsynet advarer forbrukere om bruk av virtuelle valutaer

Det europeiske banktilsynet (European Banking Authority, EBA) advarer forbrukerne mot mulig risiko ved å kjøpe, handle med og inneha virtuelle valutaer slik som Bitcoin. Finanstilsynet har deltatt i utarbeidelsen av denne advarselen. Mer

PROP. 193 L (2012–2013): Lov om arbeidsskadeforsikring

| Tags: Bank/finans, Lønn

Arbeidsdepartementet har lagt frem forslag til endringer i regelverket om økonomisk kompensasjon ved yrkesskader og yrkessykdommer. Mer

Retningslinjer for å fakturere kreditkort

| Tags: Bank/finans

Finanstilsynet har fastsatt retningslinjer for fakturering av kredittkortgjeld. En undersøkelse gjennomført av Finanstilsynet viser at majoriteten av kredittkortutstedere ikke gir alle lovpålagte opplysninger. Det er også behov for å synliggjøre kostnaden ved å bruke kredittkort bedre overfor kunden. Mer

Innstilling fra finanskomiteen om endringer i finansieringsvirksomhetsloven og verdipapirhandelloven (nye kapitalkrav mv.)

| Tags: Bank/finans, Børs/verdipapirer

Komiteen slutter seg til Finansdepartementets forslag om endringer i finansieringsvirksomhetsloven og verdipapirhandelloven. Mer

Last ned vår gratis fristkalender
for 2018 og 2019

Last ned vår gratis fristkalender og få god oversikt over frister i regnskapet 2018 og/eller 2019

Kalenderen gir deg en god oversikt over frister enten du jobber med lønn, bokføring, rapportering eller årsregnskapet. Her får du alle frister for A-meldingen, skatt, MVA-meldingen med mer.

Last ned

Videoer

Videoer gir en kort introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett.

Bli mer effektiv i dib!

Se videoer

Våre kunder

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud