Nyheter

Høringsnotat - Forslag til nye regler om beskatning av aksjer mv. som forvaltes av livsforsikringsselskap og pensjonsforetak

| Tags: Bank/finans, Skatt

Fritaksmetoden skal etter forslaget ikke lenger omfatte avkastning på aksjer mv. som forvaltes i kollektiv- og investeringsvalgsporteføljen (kundemidlene) hos livsforsikringsselskap og pensjonsforetak. Mer

Endrede kapitalkrav

| Tags: Bank/finans

Forarbeid vedrørende endringer i kapitalkrav i banker Mer

Oppdatering forsinkelsesrenteloven: Nye regler skal motvirke forsinket betaling

| Tags: Bank/finans, Skatt, Årsregnskap

Forsinkelsesrenteloven er endret for å tilpasse den til EØS-direktivet om bekjempelse av forsinket betaling ved handelstransaksjoner. Mer

Rundskriv 4/2013 - Retningslinjer for forsikringsselskapenes interne klagebehandling

| Tags: Bank/finans

"Guidelines on Complaints-Handling by Insurance Undertakings" av EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority) vil bli lagt til grunn av Finanstilsynet ved tilsyn av retningslinjene for forsikringsselskapenes klagebehandling. Finanstilsynet forventer at forsikringsselskapene legger retningslinjene til grunn for klager som er mottatt av selskapene fra og med 1. januar 2013. Mer

Oppsummering av viktige regelendringer fra 1. januar 2013

Regelendringer på Finansdepartementets områder som gjelder skatter, avgifter, finansmarkedene og Statens pensjonsfond fra 1. januar 2013. Mer

Oppdaterte IFRS eksempelregnskap, noter og sjekklister for bank

| Tags: Bank/finans

Eksempelregnskapene, notene og sjekklistene er oppdatert for utarbeidelse av årsregnskap for regnskapsåret 2012. Alle endringer i notesjekklistene fra i fjor er markert med rød tekst. Mer

Rundskriv 3/2013 Regulering av beløp i euro fastsatt i forskrifter om beregning av solvens-marginkrav og solvensmarginkapital for norske forsikringsselskaper

| Tags: Bank/finans

RUNDSKRIVET GJELDER FOR:LivsforsikringsselskaperSkadeforsikringsselskaperFilialer av utenlandske livsforsikrings- selskaper (med unntak av EØS-selskaper)Filialer av utenlandske skadeforsikrings-selskaper (med unntak av EØS-selskaper) Mer

Rundskriv 2/2013 Regulering i samsvar med § 5 i "Forskrift om minstekrav til egenkapitalen i norske forsikringsselskaper"

| Tags: Bank/finans

RUNDSKRIVET GJELD FOR:LivsforsikringsselskapSkadeforsikringsselskapFilialar i Noreg av utanlandske livsforsikringsselskap (med unntak av EØS-filialar)Filialar i Noreg av utanlandske skadeforsikringsselskap (med unntak av EØS-filialar) Mer

Rundskriv 21/2012 Rapportering for forsikringsselskaper i forbindelse med årsregnskapet 2012 og kvartalsregnskapet for 4. kvartal 2012

| Tags: Bank/finans

Rundskrivet omhandler oppdaterte kodelister, linkenotater, regneark og veiledninger, samt frister for rapportering og praktiske opplysninger i forbindelse med årsrapporteringen i Forsikringsselskapenes Offentlige Regnskaps- og Tilsynsrapportering (FORT). Mer

Rundskriv 22/2012 Rapportering for pensjonskasser i forbindelse med årsregnskapet 2012

| Tags: Bank/finans

Rundskrivet gir praktiske opplysninger om utarbeidelse og innsending av pensjonskassenes offisielle årsrapport, oppdaterte kodelister, linkenotater, rapporteringsregneark og veiledninger, frister for rapportering og andre praktiske opplysninger knyttet til årsrapporteringen i Pensjonskassenes offentlige regnskaps- og tilsynsrapportering (PORT). Mer

Last ned vår gratis fristkalender
for 2018 og 2019

Last ned vår gratis fristkalender og få god oversikt over frister i regnskapet 2018 og/eller 2019

Kalenderen gir deg en god oversikt over frister enten du jobber med lønn, bokføring, rapportering eller årsregnskapet. Her får du alle frister for A-meldingen, skatt, MVA-meldingen med mer.

Last ned

Videoer

Videoer gir en kort introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett.

Bli mer effektiv i dib!

Se videoer

Våre kunder

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud