Nyheter

Ny mal: Driftsbudsjett

| Tags: Bokføring, Årsregnskap

Malen viser budsjetterte inntekter og kostnader fordelt per måned og akkumulert gjennom året. Mer

Speil - endringer i bokføringsforskriften 1. januar 2014

| Tags: Bokføring

Forskriften er nå lagt inn i sin helhet slik den vil bli per 1. januar 2014. Den er speilet mot dagens bokføringsforskrift slik at du kan sammenligne paragraf for paragraf. Mer

Ny mal: Periodiseringsbilag - forskuddsbetalt leasing

| Tags: Bokføring

Malen brukes ved periodisering av forskuddsbetalte leasingkostnader. Mer

Nytt tema: Førstehjelpsutstyr/kurs

| Tags: Bokføring, Lønn, Merverdiavgift, Skatt

Kjøp,salg og leie av førstehjelpsutstyr og førstehjelpskurs. Mer

Høring - Forslag om unntak fra bokføringsloven for statlige virksomheter

| Tags: Bokføring

Finansdepartementet har sendt på høring et forslag om unntak fra bokføringsregelverket for avgiftspliktige statlige forvaltningsorganer. Mer

Nytt tema: Forsinkelsesrente skatte- og avgiftskrav

| Tags: Bokføring, Merverdiavgift, Skatt

Omhandler bl.a. konto for bokføring og mva-behandling, tidspunkt for når forsinkelsesrenten påløper, rentesatsen og skattemessig fradragsrett. Mer

Nytt tema: Premier - Innkjøp til lotterier eller konkurranser

| Tags: Bokføring, Merverdiavgift, Skatt

Behandling av merverdiavgift og skattemessig fradrag for kostnader i forbindelse med premier til lotterier eller konkurranser. Mer

Krav om føring av personallister for enkelte bransjer

| Tags: Bokføring, Skatt

1. januar 2014 innføres krav om føring av personallister for serveringssteder, frisører og skjønnhetspleiere samt bilverksteder og bilpleiebransjen. Skattedirektoratet har i en melding gitt en beskrivelse av de nye reglene og kommet med retningslinjer for ileggelse av overtredelsesgebyr. Mer

Fristkalender 2018

Last ned vår gratis fristkalender og få god oversikt over frister i regnskapet 2018!

Kalenderen gir deg en god oversikt over frister enten du jobber med lønn, bokføring, rapportering eller årsregnskapet. Her får du alle frister for A-meldingen, skatt, MVA-meldingen med mer.

Last ned

Videoer

Videoer gir en kort introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett.

Bli mer effektiv i dib!

Se videoer

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud

Våre kunder