Nyheter

Anbefaling – regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskapet

| Tags: Bokføring, Årsregnskap

Bransjestandardutvalget har vedtatt en anbefaling angående regnskapsførers uttalelse om utarbeidelsen av årsregnskap (regnskapsføreruttalelsen). Mer

Oppsummering av viktige regelendringer fra 1. januar 2013

Regelendringer på Finansdepartementets områder som gjelder skatter, avgifter, finansmarkedene og Statens pensjonsfond fra 1. januar 2013. Mer

Endringer i regnskapsførerforskriften

| Tags: Bokføring, Kommuneregnskap

Finanstilsynet har fastsatt endringer i regnskapsførerforskriften. Mer

SKD 1/13 Regnskapsføreres plikter. Oversendelse av opplysninger til Finanstilsynet når regnskapsførere har misligholdt sine plikter.

| Tags: Bokføring, Årsregnskap

Skattedirektoratets melding gir en oversikt over sentrale regler i lov og forskrift om autorisasjon av regnskapsførere, og den gir retningslinjer for skatteetatens oversendelse av opplysninger om regnskapsførere til Finanstilsynet. Mer

Nytt tema : Utbytte - kostmetoden

| Tags: Bokføring, Revisjon, Årsregnskap

Temaet tar for seg begrepet utbytte, beregning av maks utbytte, regnskapsføring av utbytte for avgiver og mottaker samt utbytte og formue. Mer

Sluttoppgjøret ved opphør av leasingavtaler

| Tags: Bokføring, Merverdiavgift

For utleie/leasing av kjøretøy der leasingavtale avbrytes har Skattedirektoratet i et fellesskriv, SKD 111012, uttalt av det ikke skal svares merverdiavgift på "restkravet". Mer

Bokføringsstandardstyrets årlige statusrapport for 2012

| Tags: Bokføring

Bokføringsstandardstyret har nå kommet med sin årlige statusrapport som omtaler nye og endrede standarder, uttalelser om god bokføringsskikk, høringsutkast, prosjekter i arbeid og planlagte prosjekter. Mer

Tilfredsstiller kvitteringsblokker kravet til nummerering av salgsdokumentet

| Tags: Bokføring

Skattedirektoratet har i et brev vurdert om kvitteringsblokker som er kjøpt i en bokhandel tilfredsstiller kravene til nummerering av salgsdokumentet, jf. bokføringsforskriften § 5-1-3. Mer

Nytt tema: Tyveri og underslag av varer og kontanter

| Tags: Bokføring, Merverdiavgift

Temaet omhandler bokføring og merverdiavgiftsbehandling ved tyveri og underslag av varer og kontanter. Mer

Den fjerde bokføringsstandarden er publisert

| Tags: Bokføring

Norsk RegnskapsStiftelse har gitt ut den fjerde bokføringsstandarden, NBS 4 Elektronisk fakturering. Mer

Last ned vår gratis fristkalender
for 2018 og 2019

Last ned vår gratis fristkalender og få god oversikt over frister i regnskapet 2018 og/eller 2019

Kalenderen gir deg en god oversikt over frister enten du jobber med lønn, bokføring, rapportering eller årsregnskapet. Her får du alle frister for A-meldingen, skatt, MVA-meldingen med mer.

Last ned

Videoer

Videoer gir en kort introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett.

Bli mer effektiv i dib!

Se videoer

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud

Våre kunder