Nyheter

Den fjerde bokføringsstandarden er publisert

| Tags: Bokføring

Norsk RegnskapsStiftelse har gitt ut den fjerde bokføringsstandarden, NBS 4 Elektronisk fakturering. Mer

Nytt tema: Varelager og ukurans

| Tags: Bokføring, Revisjon, Skatt, Årsregnskap

Temaet tar for seg hva ukurans er, regnskapsmessig føring etter brutto-/nettometoden og hvordan ukurans hensynstas i ligningspapirene. Mer

Nytt tema: Valutajustering varelager

| Tags: Bokføring, Revisjon, Skatt, Årsregnskap

Temaet beskriver hvordan man skal håndtere agio/disagio som oppstår ved varekjøpstransaksjoner og valutajustering av varelager. Mer

Nytt tema: Skattefunn

| Tags: Bokføring, Revisjon, Skatt, Årsregnskap

Temaet beskriver Skattefunn-ordningen generelt og hvilke krav som må oppfylles for å kunne ta del i ordningen. I tilegg tar vi for oss den regnskapsmessige og skattemessige behandlingen av tilskuddet gjennom kostnadsføring, brutto- og nettoføring. Mer

Tre nye bokføringsstandarder er publisert

| Tags: Bokføring

NorskRegnskapsStiftelse har utgitt 3 nye bokføringsstandarder. NBS 1 Sikring av regnskapsmateriale, NBS 2 Kontrollsporet og NBS 3 Elektronisk tilgjengelighet i 3,5 år. Mer

Åpningsbalanse - NY MAL

Den nye malen for åpningsbalanse dekker begge selskapsformene (AS/ASA) og kontant- og tingsinnskudd etter GRS og IFRS. Malen dekker dermed de ulike formene åpningsbalanser i et og samme dokument. Forskjellen fra tidligere er at man nå kun trenger å forholde seg til et dokument uavhengig av type åpningsbalanse. Mer

Ny sjekkliste for dokumentasjon av reiseoppgjør

| Tags: Bokføring, Lønn

Sjekklisten kan brukes internt i bedriften både for lønnsavdelingen og for de reisende.Den egner seg også for utsending til klienter som vil ha nytte av å kunne dokumentasjonskravene og formalkravene i forbindelse med et reiseoppgjør. Mer

Overgangsregel for oppbevaringskravet i bfl. § 13 første ledd nr. 2 og endring av krav til salgsdokumentet i bff. § 5-1-2 tredje ledd

| Tags: Bokføring

Finansdepartementet har vedtatt en overgangsregel knyttet til oppbevaringskravet i bokføringsloven § 13 første ledd nr. 2. Det er også foretatt en justering i bokføringsforskriften § 5-1-2 tredje ledd. Mer

Referanser til relaterte temaer i kontoplan og speil norsk-engelsk

Nå er det mulig å gå via kontoplanen til konteringsoppslag på fagområdene bokføring, lønn og merverdiavgift. Det er i tillegg kommet speiling mellom norsk og engelsk kontoplan. Mer

Endringer i bokføringsforskriften

| Tags: Bokføring

Finansdepartementet fastsatte endringer i bokføringsforskriften 7. september 2012. De fleste endringene har virkning f.o.m. 07.09.12, mens noen har virkning for regnskapsår påbegynt 1. januar 2013 eller senere. Mer

Last ned vår gratis fristkalender
for 2018 og 2019

Last ned vår gratis fristkalender og få god oversikt over frister i regnskapet 2018 og/eller 2019

Kalenderen gir deg en god oversikt over frister enten du jobber med lønn, bokføring, rapportering eller årsregnskapet. Her får du alle frister for A-meldingen, skatt, MVA-meldingen med mer.

Last ned

Videoer

Videoer gir en kort introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett.

Bli mer effektiv i dib!

Se videoer

Våre kunder

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud