Nyheter

Høring om endring i bokføringsforskriften - SAF-T (Standard Audit File for Tax)

| Tags: Bokføring

Finansdepartementet har sendt på høring «Endringer i bokføringsforskriften mv. Standard dataformat for gjengivelse av elektronisk regnkapsmateriale». Mer

Forsinkelsesrente for andre halvår 2016 er fastsatt

Finansdepartementet har fastsatt forsinkelsesrenten til 8,50 % fra 1. juli 2016. Mer

Ny GBS 18 Bokføring ved utkontraktering av porteføljeforvaltning

| Tags: Bokføring, Kommuneøkonomi

GBS 18 gir veiledning om hvordan en bokføringspliktig virksomhet, som bruker porteføljeforvalter til å forvalte sin kapital i form av investeringer i aksjer, andeler og andre verdipapirer, skal innrette sin bokføring. Mer

Forslag til endringer i bokføringsforskriften

| Tags: Bokføring

Utkast til endringer i bokføringsforskriften er sendt ut på høring. Mer

Nytt tema: Bokføring av utsatt skatt og utsatt skattefordel

| Tags: Bokføring, Skatt

Temaet tar for seg bokføring av utsatt skatt og utsatt skattefordel. Mer

Forsinkelsesrente for første halvår 2016 og standardkompensasjon for 2016 er fastsatt

Finansdepartementet har fastsatt forsinkelsesrenten til 8,75 % og standardkompensasjon for inndrivelseskostnader i norske kroner til 370 kroner fra 1. januar 2016. Mer

Oppnevnelse av revisor- og regnskapsførerlovutvalget

| Tags: Bokføring, Revisjon

Regjeringen har den 02.10.2015 oppnevnt et utvalg som skal vurdere og foreslå endringer i regelverket for revisjon, revisorer og regnskapsførere. Mer

Nytt tema: Periodisering av inntekter og kostnader

| Tags: Bokføring, Merverdiavgift

Nå har vi samlet noen nye og gamle temaer i et nytt tema om periodisering. Undertemaene tar for seg både kostnads- og inntektssiden ved forskjellige typer periodisering. Mer

Nytt tema: Konsernkontoordninger

| Tags: Aksjeselskaper, Bokføring, Årsregnskap

Mange konsern oppretter konsernkontoordninger for å utnytte konsernets likviditet optimalt. Temaet gir deg en oversikt over konsernkontoordningen og viser eksempel på bokføring av transaksjoner både hos datterselskap og morselskap. Mer

Last ned vår gratis fristkalender
for 2018 og 2019

Last ned vår gratis fristkalender og få god oversikt over frister i regnskapet 2018 og/eller 2019

Kalenderen gir deg en god oversikt over frister enten du jobber med lønn, bokføring, rapportering eller årsregnskapet. Her får du alle frister for A-meldingen, skatt, MVA-meldingen med mer.

Last ned

Videoer

Videoer gir en kort introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett.

Bli mer effektiv i dib!

Se videoer

Våre kunder

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud