Nyheter

Nytt tema: Purring og inkasso

| Tags: Bokføring

Under dette temaet finner du oversikt over prosessen ved inndrivning av krav som ikke er betalt. Mer

Hvilket regnskapsmateriale banker og finansieringsforetak må oppbevare i ti år

| Tags: Bank/finans, Bokføring

Skattedirektoratet har kommet med en prinsipputtalelse om hvilket regnskapsmateriale banker og finansieringsforetak må oppbevare i ti år. Mer

En ny bokføringsstandard og to nye uttalelser om god bokføringsskikk

| Tags: Bokføring

Bokføringsstandardstyret har vedtatt NBS 8 Sideordnede spesifikasjoner, GBS 16 Internettsalg og GBS 17 Tidspunkt for dagsoppgjør for serveringssteder. Mer

Forsinkelsesrenten for andre halvår 2015 er fastsatt

| Tags: Bokføring, Lønn, Merverdiavgift, Skatt

Finansdepartementet har fastsatt forsinkelsesrenten til 9,00 % fra 1. juli 2015. Mer

Revidert nasjonalbudsjett for 2015 - Endringer i skatte-, avgifts- og tollovgivningen

| Tags: Bokføring, Merverdiavgift, Skatt

Regjeringen har nå lagt frem revidert nasjonalbudsjett for 2015. Det foreslås enkelte endringer i skatte-, avgifts- og tollovgivningen. Mer

Oversikt regnskaps-, bokførings- og revisjonsplikt

| Tags: Bokføring, Revisjon, Årsregnskap

Vi har laget en oversikt over hvilke selskapstyper som har regnskaps-, bokførings- og revisjonsplikt og hvilke kriterier som må være oppfylt. Mer

Nytt skjema for avstemming av merverdiavgift

| Tags: Bokføring, Merverdiavgift, Årsregnskap

Vi har nå laget et nytt skjema for avstemming av merverdiavgift. Ved bruk av dette avstemmingsskjemaet får du en totalavstemming av innrapporterte tall mot regnskapet. Mer

Oppdaterte temaer, kjøp av aksjer og transaksjonskostnader

| Tags: Bokføring, Merverdiavgift

Temaet Fritaksmetoden - Eksempler ved kjøp og salg av aksjer er nå oppdatert med nytt undertema. Det er også kommet et nytt tema som tar for seg vurderinger ved føring av transaksjonskostnader. Mer

Bokføringssjekklisten er oppdatert

| Tags: Bokføring

Bokføringssjekklisten er oppdatert med endringer i bokføringslov og -forskrift med virkning f.o.m 1. januar 2015. Sjekklisten har også sjekkpunkter hentet fra NBS og GBS. Mer

Ny bokføringsstandard - NBS 7 Dokumentasjon av betalingstransaksjoner

| Tags: Bokføring

Bokføringsstandardstyret har kommet med en ny bokføringsstandard, NBS 7 Dokumentasjon av betalingstransaksjoner. Mer

Last ned vår gratis fristkalender
for 2018 og 2019

Last ned vår gratis fristkalender og få god oversikt over frister i regnskapet 2018 og/eller 2019

Kalenderen gir deg en god oversikt over frister enten du jobber med lønn, bokføring, rapportering eller årsregnskapet. Her får du alle frister for A-meldingen, skatt, MVA-meldingen med mer.

Last ned

Videoer

Videoer gir en kort introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett.

Bli mer effektiv i dib!

Se videoer

Våre kunder

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud