Nyheter

Uttalelse om bruk av GLN-nummer ved angivelse av kjøper i salgdokument

| Tags: Bokføring

Skattedirektoratet har kommet med en prinsipputtalelse angående bruk av GLN-nummer og hvorvidt dette nummeret tilfredsstiller kravet om angivelse av kjøper på salgsdokumentet. Mer

Reglene om minste oppbevaringstid for regnskapsmateriale i bokføringsforskriften

| Tags: Bokføring

Finansdepartementet har fastsatt endringer i reglene om minste oppbevaringstid for regnskapsmateriale i bokføringsforskriften. Mer

Forsinkelsesrenten for første halvår 2015 er fastsatt

| Tags: Bokføring, Lønn, Merverdiavgift, Skatt

Finansdepartementet har fastsatt forsinkelsesrenten til 9,25% fra 1. januar 2015. Mer

Nytt tema: Elbil til bruk i virksomheten

| Tags: Bokføring, Lønn, Merverdiavgift, Skatt

Her får du svar på noen vanlige spørsmål i forbindelse med elbiler som benyttes i virksomheten. Mer

GBS 1 Utstedelse av kreditnota er oppdatert

| Tags: Bokføring

Oppdateringen kommer som en følge av endringene i bokføringsforskriften som trådte i kraft 1. januar 2014, samt at det er tatt inn ytterligere veiledning. Mer

Nytt tema: Fjernleverbare tjenester - snudd avregning

| Tags: Bokføring, Merverdiavgift

Temaet gir en oversikt over begrepet fjernleverbare tjenester, reglene rundt kjøp av slike tjenester samt eksempler på bokføringen. Mer

Bokføringsstandardstyret har oppdatert GBS 5, GBS 9, GBS 10 og GBS 13

| Tags: Bokføring

Standardene er primært oppdatert i forhold til endringene i bokføringsforskriften som trådte i kraft 1. januar 2014. Mer

Høringsutkast til endringer i standard for god regnskapsføringsskikk (GRFS) – A-ordningen

| Tags: Bokføring, Årsregnskap

Bransjestandardutvalget har sendt på høring forslag til endringer i god regnskapsføringsskikk (GRFS) som følge av innføringen av A-ordningen. Mer

Høringsutkast - Sideordnede spesifikasjoner

| Tags: Bokføring

Bokføringsstandardstyret har sendt på høring forslag til norsk bokføringsstandard NBS(HU) Sideordnede spesifikasjoner med høringsfrist 31. desember 2014. Mer

Last ned vår gratis fristkalender
for 2018 og 2019

Last ned vår gratis fristkalender og få god oversikt over frister i regnskapet 2018 og/eller 2019

Kalenderen gir deg en god oversikt over frister enten du jobber med lønn, bokføring, rapportering eller årsregnskapet. Her får du alle frister for A-meldingen, skatt, MVA-meldingen med mer.

Last ned

Videoer

Videoer gir en kort introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett.

Bli mer effektiv i dib!

Se videoer

Våre kunder

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud