Nyheter

Nytt tema: Registrering i merverdiavgiftsregisteret

| Tags: Bokføring, Merverdiavgift

Temaet omhandler kravene til registrering i merverdiavgiftsregisteret, samt rettigheter, plikter og konsekvenser ved de ulike registreringstypene. Mer

NYTT TEMA: Aktivering vs kostnadsføring

| Tags: Bokføring, Årsregnskap

Inneholder vurderingspunkter knyttet til immaterielle eiendeler, varige driftsmidler, påkostninger vs vedlikehold, lånekostnader, fjerning mv Mer

Høring: Ikraftsetting av endringer i oppbevaringstiden for primærdokumentasjon - utredning av lov- og forskriftsendringer

| Tags: Bokføring, Merverdiavgift, Skatt

Høringsnotatet omfatter Skattedirektoratets vurderinger og forslag til skatte- og avgiftslovgivningen rundt oppbevaringstid for primærdokumentasjon etter bokføringsloven. Mer

Kravet til originalbilag for reiseregninger og utleggsoppstillinger oppheves fom. 1. juli 2014

| Tags: Bokføring, Lønn

Fom. 1. juli 2014 endres skattebetalingsforskriften § 5-6-11 (1) og (3). Dette innebærer at kravet til originalbilag utgår, og det åpnes for at arbeidstaker kan sende inn reiseregninger og utleggsoppstillinger med vedlegg elektronisk, uavhengig av om "originalbilag" er papirbasert eller elektronisk. Mer

Oppdatering av NARFs utvidede kontoplan

| Tags: Bokføring, Årsregnskap

Oppdateringen er gjort på bakgrunn av endringene i NRS 8 (og tilsvarende i NRS 3), samt tilpasning til endringer i enkelte poster i næringsoppgave 2 (RF-1167). Mer

Endringer i bokføringsstandarder og -uttalelser

| Tags: Bokføring

Bokføringsstandardstyret har foretatt en gjennomgang av behovet for endringer i bokføringsstandardene og uttalelsene om god bokføringsskikk. Mer

Bruk av arbeidsplan som personalliste

| Tags: Bokføring

Skattedirektoratet har kommet med en prinsipputtalelse om krav til arbeidsplan dersom denne brukes som alternativ til personalliste. Mer

Nytt tema: Kassedifferanse

| Tags: Bokføring, Merverdiavgift

Temaet tar for seg bokføring av kassedifferanser igjennom året og ved årsslutt. Mer

Prinsipputtalelse: Salg av brukte kjøretøyer – dokumentasjonskrav når selger tilfører varer og tjenester

| Tags: Bokføring

Prinsipputtalelsen tar for seg hvilke plikter en bilforhandler har til å dokumentere varer (utstyr) og tjenester (reparasjon, vedlikehold, montering mm) som benyttes på brukte kjøretøyer som selges avgiftsfritt etter merverdiavgiftsreglene. Mer

Prinsipputtalelse: Nummerering av salgsdokumenter

| Tags: Bokføring

Om et fakturaprogram med mulighet for overstyring av nummereringen tilfredsstiller forståelsen av bokføringsforskriften § 5-1-3 første ledd. Utdrag av Skattedirektoratets brev av 9. april 2014 til en rådgiver. Mer

Fristkalender 2018

Last ned vår gratis fristkalender og få god oversikt over frister i regnskapet 2018!

Kalenderen gir deg en god oversikt over frister enten du jobber med lønn, bokføring, rapportering eller årsregnskapet. Her får du alle frister for A-meldingen, skatt, MVA-meldingen med mer.

Last ned

Videoer

Videoer gir en kort introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett.

Bli mer effektiv i dib!

Se videoer

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud

Våre kunder