Nyheter

Primary Financial Statements project

| Tags: IFRS

The International Accounting Standards Board work on improving the formatting and structure in IFRS financial statements through its Primary Financial Statements project. Mer

Fire nye agendabeslutninger fra IASB

| Tags: IFRS

IFRIC har i januar publisert nok en agendabeslutning som gjelder IFRS 15. I tillegg har de uttalt seg om tre konkrete problemstillinger i forståelsen av andre standarder. Mer

EY nyhetsbrev januar 2019

| Tags: IFRS

I denne utgaven finner du en rekke aktuelle temaer, derunder omtale av utvidede opplysningskrav til finansielle instrumenter. Mer

Kontroll av finansiell rapportering (Solstad Offshore ASA)

| Tags: IFRS

Finanstilsynet har blant annet vurdert foretakets redegjørelse for hvorfor nedskrivningstesting av skip ikke er foretatt i forbindelse med tredje kvartal 2018, og pålegger foretaket å gjennomføre slik testing. Mer

Oppdaterte pensjonsforutsetninger

| Tags: Årsregnskap, IFRS

For første gang siden NRS begynte å utgi veiledningen er forutsetningene uendret fra forrige oppdatering. Mer

Kontroll av finansiell rapportering (Statkraft AS)

| Tags: IFRS

Kontrollen av Statkrafts finansielle rapportering har omfattet de regnskapsmessige endringene ved implementeringen av IFRS 15 Driftsinntekter fra kontrakter med kunder som trådte i kraft 1. januar 2018. Mer

Endring i forskrift om forenklet IFRS

| Tags: IFRS

For å avhjelpe problemer for de regnskapspliktige ved avleggelsen av 2018-regnskapet, har Finansdepartementet fastsatt en midlertidig bestemmelse i forskriften. Mer

IASB to propose amendment to IFRS 17 resulting in deferral of the Standard's effective date

| Tags: IFRS

During its December meeting, IASB has voted to propose to amend IFRS 17, the insurance contracts Standard issued in May 2017. Mer

Exposure Draft Onerous Contracts - Cost of Fulfilling a Contract

| Tags: IFRS

IASB has published for public comment proposed amendments to IAS 37 Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets to specify which costs a company should include when assessing whether a contract will be loss-making. Mer

Forskrift om forenklet IFRS - behov for oppdatering

| Tags: IFRS

Norsk Regnskapsstiftelse (NRS) har sendt et brev til Finansdepartementet og etterspurt oppdatering av forskriften om forenklet anvendelse av internasjonale regnskapsstandarder (forenklet IFRS). Mer

Last ned vår gratis fristkalender
for 2018 og 2019

Last ned vår gratis fristkalender og få god oversikt over frister i regnskapet 2018 og/eller 2019

Kalenderen gir deg en god oversikt over frister enten du jobber med lønn, bokføring, rapportering eller årsregnskapet. Her får du alle frister for A-meldingen, skatt, MVA-meldingen med mer.

Last ned

Videoer

Videoer gir en kort introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett.

Bli mer effektiv i dib!

Se videoer

Våre kunder

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud