Nyheter

Nedskrivningstesting av goodwill - oppdatert status

| Tags: IFRS

IASB har kommet med en statusorientering i prosjektet som vurderer nedskrivningstesting av goodwill. Her får du informasjon om deres foreløpige konklusjoner og hvordan du kan bidra ved å kommentere på det kommende diskusjonsnotatet. Mer

Proposed amendments to improve accounting policy disclosures

| Tags: IFRS

IASB has published proposed narrow-scope amendments to IAS 1 Presentation of Financial Statements and IFRS Practice Statement 2 Making Materiality Judgements to help companies provide useful accounting policy disclosures to users of financial statements. Mer

ESEF - felleseuropeisk elektronisk format for utarbeidelse av årsrapporter

| Tags: IFRS

Alle børsnoterte foretak i EU må benytte det nye formatet for elektronisk rapportering av årsrapporten for regnskapsår som starter fra og med 1. januar 2020. Norske foretak som er omfattet av rapporteringsdirektivet oppfordres til å være forberedt. Mer

Nye agendabeslutninger - derunder den første vedrørende IFRS 16

| Tags: IFRS

IASBs tolkningsorgan har uttalt seg om blant annet leie av grunn for rørledning samt hva som avgjør om kryptovaluta skal behandles som varelager eller immaterielle eiendeler. Mer

Endringer i IR-anbefaling vedrørende delårsrapporter

| Tags: IFRS

Oslo Børs har endret IR-anbefalingen på enkelte områder siden den forrige utgaven av anbefalingen ble gitt ut 1. mars 2017. Det er vurdert som hensiktsmessig å justere anbefalingen noe når det gjelder finansiell rapportering. Mer

Primary Financial Statements project

| Tags: IFRS

The International Accounting Standards Board work on improving the formatting and structure in IFRS financial statements through its Primary Financial Statements project. Mer

Fire nye agendabeslutninger fra IASB

| Tags: IFRS

IFRIC har i januar publisert nok en agendabeslutning som gjelder IFRS 15. I tillegg har de uttalt seg om tre konkrete problemstillinger i forståelsen av andre standarder. Mer

EY nyhetsbrev januar 2019

| Tags: IFRS

I denne utgaven finner du en rekke aktuelle temaer, derunder omtale av utvidede opplysningskrav til finansielle instrumenter. Mer

Kontroll av finansiell rapportering (Solstad Offshore ASA)

| Tags: IFRS

Finanstilsynet har blant annet vurdert foretakets redegjørelse for hvorfor nedskrivningstesting av skip ikke er foretatt i forbindelse med tredje kvartal 2018, og pålegger foretaket å gjennomføre slik testing. Mer

Oppdaterte pensjonsforutsetninger

| Tags: Årsregnskap, IFRS

For første gang siden NRS begynte å utgi veiledningen er forutsetningene uendret fra forrige oppdatering. Mer

Last ned vår gratis fristkalender
for 2018 og 2019

Last ned vår gratis fristkalender og få god oversikt over frister i regnskapet 2018 og/eller 2019

Kalenderen gir deg en god oversikt over frister enten du jobber med lønn, bokføring, rapportering eller årsregnskapet. Her får du alle frister for A-meldingen, skatt, MVA-meldingen med mer.

Last ned

Videoer

Videoer gir en kort introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett.

Bli mer effektiv i dib!

Se videoer

Våre kunder

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud