Nyheter

Konserndannelse og konsolidering

| Tags: IFRS, Årsregnskap

Hva er et konsern og hvordan skal konsernets regnskap utarbeides? Mer

IFRS for SMEs Update - March 2016

| Tags: IFRS

This months issue contains an updated guide to the IFRS for SMEs, update on selection process for membership of the SMEIG and statur report on IFRS for SMEs translations. Mer

IASB Update March 2016

| Tags: IFRS

IASB met in public from 15 to 16 March 2016 and some of the topics for discussion were Conceptual Framework, Amendments to IFRS 4, IFRS 3 Business Combinations Definition of a business and Goodwill and Impairment. Mer

Issue 9 of the IASB Investor Update

| Tags: IFRS

This issue includes views from Jin Liqun, first President of the Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), an overview of IFRS 16 Leases and information on investor materials and current events. Mer

Sikringsfondsavgiften for banker (Bankenes Sikringsfond)

| Tags: Bank/finans, IFRS

Forpliktelse til å betale sikringsfondsavgift inntrer 1. januar hvert år, og det er ingen automtisk rett til refusjon av avgiften ved uttreden av ordningen i løpet av året. Finanstilsynets vurdering er dermed at hele forpliktelsen må innregnes 1. januar. Mer

Kontroll av finansiell rapportering (Helgeland Sparebank)

| Tags: Bank/finans, IFRS

Det primære fokus i kontrollen har vært å identifisere virksomhet eller engasjementer som potensielt kan ha en risiko utover ordinær sparebankvirksomhet, og påse at disse forholdene er innregnet, målt og opplyst om i regnskapet i henhold til IFRS. Mer

Årsberetningssjekklisten på engelsk

| Tags: IFRS, Kommuneøkonomi, Årsregnskap

Gir en oversikt over de norske kravene til årsberetningen for konsern som har behov for å distribuere sjekklisten til datterselskap i utlandet, eller foretak som har engelsktalende ansatte eller styremedlemmer. Mer

IFRS for SMEs Update - February 2016

| Tags: IFRS

The staff summary for February of news, events and other information about IFRS for SMEs is issued. Mer

IASB Update - February 2016

| Tags: IFRS

IASB met in public from 16-17 February 2016 and discussed Insurance Contracts, Goodwill and Impairment, IFRS Implementation Issues and Financial Instruments with Characteristics of Equity. Mer

Regnskapsoppstillinger, noter og årsberetning IFRS

| Tags: IFRS

Sjekklister og maler for årsregnskap med noter på norsk og engelsk gjør det enkelt å ferdigstille årsoppgjøret 2015 raskt. Mer

Last ned vår gratis fristkalender
for 2018 og 2019

Last ned vår gratis fristkalender og få god oversikt over frister i regnskapet 2018 og/eller 2019

Kalenderen gir deg en god oversikt over frister enten du jobber med lønn, bokføring, rapportering eller årsregnskapet. Her får du alle frister for A-meldingen, skatt, MVA-meldingen med mer.

Last ned

Videoer

Videoer gir en kort introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett.

Bli mer effektiv i dib!

Se videoer

Våre kunder

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud