Nyheter

Lovpålagt plikt til delårsrapportering foreslått fjernet

| Tags: IFRS, Årsregnskap

Det vil vurderes om det skal opprettholdes krav om kvartalsrapportering for særskilte bransjer eller segmenter av foretak samt for noterte selskap på Oslo Børs og Oslo Axess. Mer

Kontroll av finansiell rapportering (BW Offshore Limited)

| Tags: IFRS

Kontrollen har i hovedsak omfattet foretakets avskrivningsmetodikk for skip klassifisert som konverteringskandidater. Mer

Kontroll av finansiell rapportering (Fred. Olsen Energy ASA)

| Tags: IFRS

Finanstilsynet har hatt enkelte merknader til forutsetningene som er blitt benyttet i bruksverdimodellen, foretakets fastsettelse av diskonteringsrenten, samt behandling av skatt i nedskrivningsvurderingene. Mer

Kontroll av finansiell rapportering (DOF ASA)

| Tags: IFRS

Finanstilsynets kontroll har i hovedsak omfattet nedskrivningsvurdering av skip, segmentrapportering og notekrav knyttet til balanseføring av utsatt skattefordel. Mer

IFRS for SMEs Update - January 2016

| Tags: IFRS

IFRS for SMEs Update for January 2016 is issued. Mer

Amendments to IAS 7

| Tags: IFRS

The improvements to disclosures require companies to provide information about changes in their financing liabilities and come as a response to requests from investors for information that helps them better understand changes in a company’s debt. Mer

IASB Update - January 2016

| Tags: IFRS

IASB met in public from 19-20 January 2016 and discussed Insurance Contracts, Discount Rates Research, Fair Value Measurement and Revenue from Contracts with Customers. Mer

EFRAG endorsement status report

| Tags: IFRS

IASB has issued Amendments to IAS 12 Income Taxes entitled Recognition of Deferred Tax Assets for Unrealised Losses. As a result, EFRAG has updated the EFRAG Endorsement Status Report. Mer

IASB issues narrow-scope amendments to IAS 12 Income Taxes

| Tags: IFRS

The amendments clarify how to account for deferred tax assets related to debt instruments measured at fair value. Mer

New Leases Standard, IFRS 16, is issued

| Tags: IFRS

IASB issued a new Leases Standard, IFRS 16, on 13 January 2016. It supersedes IAS 17 Leases (and related Interpretations) and is effective from 1 January 2019. Mer

Last ned vår gratis fristkalender
for 2018 og 2019

Last ned vår gratis fristkalender og få god oversikt over frister i regnskapet 2018 og/eller 2019

Kalenderen gir deg en god oversikt over frister enten du jobber med lønn, bokføring, rapportering eller årsregnskapet. Her får du alle frister for A-meldingen, skatt, MVA-meldingen med mer.

Last ned

Videoer

Videoer gir en kort introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett.

Bli mer effektiv i dib!

Se videoer

Våre kunder

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud