Nyheter

IFRS for SMEs Update - February 2013

| Tags: IFRS, IFRS (IASB)

The IASB's IFRS for SMEs Update is a staff summary of news relating to the International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities. Mer

IASB Update - February 2013

| Tags: IFRS, IFRS (IASB)

The IASB met in public from 18-22 February 2013 at the IASB offices in London, UK. Mer

Endorsement Status Report Update

| Tags: IFRS

EFRAG has issued its endorsement advice letter on Investment Entities (Amendments to IFRS 10, IFRS 12 and IAS 27). Therefore, EFRAG has updated its Endorsement Status Report. Mer

IASB Update - January 2013

| Tags: IFRS, IFRS (IASB)

The IASB met in public from 20-31 January 2013 at the IASB offices in London, UK. Mer

IFRIC Update - January 2013

| Tags: IFRS, IFRS (IASB)

The Interpretations Committee met in London on 22 and 23 January 2013. Mer

IFRS for SMEs Update - January 2013

| Tags: IFRS, IFRS (IASB)

The IASB's IFRS for SMEs Update is a staff summary of news relating to the International Financial Reporting Standard for Small and Medium-sized Entities Mer

Regnskapssirkulære 2012 fra Ernst og Young

| Tags: IFRS, Årsregnskap

Regnskapssirkulæret dekker temaer som er aktuelle i forbindelse med årsregnskapet for 2012. Ettersom det for enkelte er et krav, mens andre kan velge å rapportere etter IFRS, omhandler sirkulæret både god regnskapsskikk og IFRS Mer

Oppdaterte engelske IFRS eksempelregnskap, noter og sjekklister

| Tags: IFRS

Eksempelregnskapene, notene og sjekklistene på engelsk er oppdatert med henblikk på utarbeidelse av årsregnskap for regnskapsåret 2012. Alle endringer i notesjekklistene fra i fjor er markert med understreket tekst. Mer

Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger pr 31.12.2012

| Tags: IFRS, Årsregnskap

Veiledningen er tilpasset den endrede veiledningen til IAS 19 Ytelser til ansatte, i tillegg er beregningsforutsetningene oppdatert basert på markedssituasjonen pr. 31. desember 2012. For foretak som har innhentet pensjonsberegningene på et tidligere tidspunkt, må det vurderes om endringene i forutsetninger fra beregningstidspunktet til balansedagen har vesentlig effekt på regnskapet. I så fall må det foretas en oppdatering av beregningen på balansedagen. Mer

Last ned vår gratis fristkalender
for 2018 og 2019

Last ned vår gratis fristkalender og få god oversikt over frister i regnskapet 2018 og/eller 2019

Kalenderen gir deg en god oversikt over frister enten du jobber med lønn, bokføring, rapportering eller årsregnskapet. Her får du alle frister for A-meldingen, skatt, MVA-meldingen med mer.

Last ned

Videoer

Videoer gir en kort introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett.

Bli mer effektiv i dib!

Se videoer

Våre kunder

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud