Nyheter

IFRS Green Book oppdatert

| Tags: IFRS

Den nye versjonen inneholder de sist utstedte standardene per 1. juli 2017, inkludert IFRS 9, IFRS 15, IFRS 16 og IFRS 17 slik de er godkjent i IASB. Standardene som de erstatter inkluderes ikke. Mer

Nye agendabeslutninger - NIFRIC'er

| Tags: IFRS

The IFRS Interpretations Committee har tatt 4 nye agendabeslutninger i september 2017, og tilsammen 12 i 2017. Du finner dem samlet i dib. Mer

Practice Statement 2 Making Materiality Judgements and Exposure Draft Definition of Material

| Tags: IFRS

IASB has issued guidance on how to make materiality judgements. The Board has also published proposed amendments to the definition of "material" in IAS 8 and IAS 1. Mer

Accounting Policies and Accounting Estimates (Amendments to IAS 8)

| Tags: IFRS

The proposed amendment clarifies the distinction between a change in accounting policy and a change in an accounting estimate, as the two are accounted for differently. Mer

Oppdatert veiledning pensjonsforutsetning pr 31.8.2017

| Tags: IFRS, Årsregnskap

Norsk RegnskapsStiftelse har oppdatert veiledende pensjonsforutsetninger til bruk for ytelsesbaserte pensjonsordninger etter IAS 19 Ytelser til ansatte og NRS 6 Pensjonskostnader. Mer

Review of the financial reporting for Oceanteam ASA

| Tags: IFRS

The review focused primarily on the Company's presentation of the revaluation deficit in profit and loss with accompanying notes and the disclosure of revenues. Mer

Kontroll av finansiell rapportering - I.M. Skaugen SE

| Tags: IFRS

Kontrollen har i hovedsak omfattet foretakets måling av virkelig verdi ved innregning av en kjøpsopsjon på to skip. Mer

IFRIC 23 Uncertainty over Income Tax Treatments

| Tags: IFRS

The IFRS Interpretations Committee has developed IFRIC 23 to address how to reflect uncertainty in accounting for income taxes. Mer

IFRS 17 Insurance Contracts has been issued

| Tags: IFRS

This first truly international IFRS Standard for insurance contracts will help investors and others better understand insurers’ risk exposure, profitability and financial position. Mer

Proposed amendments to IFRS 9

| Tags: IFRS

IASB has proposed minor amendments to IFRS 9, to enable companies to measure at amortised cost certain prepayable financial assets with so-called negative compensation. Mer

Last ned vår gratis fristkalender
for 2018 og 2019

Last ned vår gratis fristkalender og få god oversikt over frister i regnskapet 2018 og/eller 2019

Kalenderen gir deg en god oversikt over frister enten du jobber med lønn, bokføring, rapportering eller årsregnskapet. Her får du alle frister for A-meldingen, skatt, MVA-meldingen med mer.

Last ned

Videoer

Videoer gir en kort introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett.

Bli mer effektiv i dib!

Se videoer

Våre kunder

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud