Nyheter

Kravet til kvartalsrapportering fjernes

| Tags: Børs/verdipapirer, IFRS

Det er ikke lenger lovfestet krav om kvartalsrapportering for børsnoterte foretak fra 2017. Finansinstutisjoner må allikevel fortsatt utarbeide kvartalsrapporter. Mer

Finanstilsynets kontroll med finansiell rapportering 2016

| Tags: IFRS

Rundskrivet omhandler enkelte regnskapsmessige forhold som har blitt vurdert av Finanstilsynet i 2016. Mer

ESMA statement on implementing IFRS 9

| Tags: IFRS

The statement highlights both the need for consistent, high-quality implementation of IFRS 9 and the need for transparency on its impact to users of financial statements. Mer

Rentebegrensingsreglene kan bli endret

| Tags: Bokføring, IFRS, Revisjon, Skatt, Årsregnskap

ESA mener at de norske rentebegrensingsreglene er i strid med EØS avtalens regulering om fri etableringsrett og utgjør en indirekte diskriminering og ulovlig forskjellsbehandling av norske og utenlandske selskaper. Reglene kan derfor bli endret i løpet av høsten. Mer

Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger pr. 31.08.2016

| Tags: IFRS, Revisjon, Årsregnskap

Norsk RegnskapsStiftelse har oppdatert veiledende pensjonsforutsetninger som grunnlag for foretakenes egen vurdering og fastsettelse av disse. Den betydelige endringen i rentenivå vil medføre vesentlige endringer i pensjonsforpliktelsene. Mer

ESMA has issued 19th extract from its database of enforcement

| Tags: IFRS

ESMA has published extracts from its database of enforcement decisions on financial statements, with the aim of strengthening supervisory convergence and providing issuers and users of financial statements with relevant information on the appropriate application of IFRS. Mer

ESMA statement on implementing IFRS 15

| Tags: IFRS

ESMA (The European Securities and Markets Authority) has issued a Public Statement on the implementation of IFRS 15 in order to promote consistent application. Mer

Kontroll av finansiell rapportering - Statkraft og General Exploration Partners

| Tags: IFRS

Kontrollen i Statkraft AS gjelder den regnskapsmessig behandling av kraftkontrakter med innebygde valutaderivater, mens kontrollen i GEP har fokusert på ulike forhold tilknyttet deres andel i Atrush Blokken i Kurdistan. Mer

Kontroll av finansiell rapportering – vedtak om retting – Agder Energi AS

| Tags: IFRS

Kontrollen gjelder regnskapsmessig behandling av kraftkontrakter med innebygde derivater. Partene er ikke enige om den regnskapsmessige behandlingen av valutaderivatet. Mer

IASB proposes narrow-scope amendments to IFRS 3 and IFRS 11

| Tags: IFRS

The proposed amendments clarify both the definition of a business and how to account for previously held interests. Mer

Last ned vår gratis fristkalender
for 2018 og 2019

Last ned vår gratis fristkalender og få god oversikt over frister i regnskapet 2018 og/eller 2019

Kalenderen gir deg en god oversikt over frister enten du jobber med lønn, bokføring, rapportering eller årsregnskapet. Her får du alle frister for A-meldingen, skatt, MVA-meldingen med mer.

Last ned

Videoer

Videoer gir en kort introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett.

Bli mer effektiv i dib!

Se videoer

Våre kunder

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud