Nyheter

ESMA has issued 19th extract from its database of enforcement

| Tags: IFRS

ESMA has published extracts from its database of enforcement decisions on financial statements, with the aim of strengthening supervisory convergence and providing issuers and users of financial statements with relevant information on the appropriate application of IFRS. Mer

ESMA statement on implementing IFRS 15

| Tags: IFRS

ESMA (The European Securities and Markets Authority) has issued a Public Statement on the implementation of IFRS 15 in order to promote consistent application. Mer

Kontroll av finansiell rapportering - Statkraft og General Exploration Partners

| Tags: IFRS

Kontrollen i Statkraft AS gjelder den regnskapsmessig behandling av kraftkontrakter med innebygde valutaderivater, mens kontrollen i GEP har fokusert på ulike forhold tilknyttet deres andel i Atrush Blokken i Kurdistan. Mer

Kontroll av finansiell rapportering – vedtak om retting – Agder Energi AS

| Tags: IFRS

Kontrollen gjelder regnskapsmessig behandling av kraftkontrakter med innebygde derivater. Partene er ikke enige om den regnskapsmessige behandlingen av valutaderivatet. Mer

IASB proposes narrow-scope amendments to IFRS 3 and IFRS 11

| Tags: IFRS

The proposed amendments clarify both the definition of a business and how to account for previously held interests. Mer

EFRAG Endorsement Status Report June 2016

| Tags: IFRS

ARC stemte 27. juni for IFRS 9 Financial instruments, og EFRAG har derfor oppdatert status rapporten sin. Mer

Lederlønnserklæring

| Tags: IFRS, Selskapsrett

Allmennaksjeselskaper skal i årsrapporteringen gi en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Dib har oversiktlig informasjon om innholdet og en mal som kan hjelpe deg på vei. Mer

APM - Alternative Performance Measures

| Tags: IFRS

Retningslinjer om bruk av APM gjelder for materiale som publiseres fra og med 3. juli 2016. Har du satt deg inn i retningslinjene? Mer

IASB Update May 2016

| Tags: IFRS

Some of the topics for discussion at IASB's May meeting were applying IFRS 9 Financial Instruments with IFRS 4 Insurance Contracts, Financial Instruments with Characteristics of Equity, Income Taxes and Conceptual Framework Mer

NIFRIC - agendabeslutninger fra IFRIC

| Tags: IFRS

Endringer i IFRS følger ikke alltid bare av nye og endrede standarder. IFRIC publiserer en rekke uttalelser som begrunner en beslutning om ikke å utarbeide en tolkning av den aktuelle problemstillingen som drøftes. Disse representerer en viktig rettesnor for hvordan standarder og tolkninger skal forstås og anvendes i praksis. Mer

Last ned vår gratis fristkalender
for 2018 og 2019

Last ned vår gratis fristkalender og få god oversikt over frister i regnskapet 2018 og/eller 2019

Kalenderen gir deg en god oversikt over frister enten du jobber med lønn, bokføring, rapportering eller årsregnskapet. Her får du alle frister for A-meldingen, skatt, MVA-meldingen med mer.

Last ned

Videoer

Videoer gir en kort introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett.

Bli mer effektiv i dib!

Se videoer

Våre kunder

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud