Nyheter

EFRAG Endorsement Status Report June 2016

| Tags: IFRS

ARC stemte 27. juni for IFRS 9 Financial instruments, og EFRAG har derfor oppdatert status rapporten sin. Mer

Lederlønnserklæring

| Tags: IFRS, Selskapsrett

Allmennaksjeselskaper skal i årsrapporteringen gi en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Dib har oversiktlig informasjon om innholdet og en mal som kan hjelpe deg på vei. Mer

APM - Alternative Performance Measures

| Tags: IFRS

Retningslinjer om bruk av APM gjelder for materiale som publiseres fra og med 3. juli 2016. Har du satt deg inn i retningslinjene? Mer

IASB Update May 2016

| Tags: IFRS

Some of the topics for discussion at IASB's May meeting were applying IFRS 9 Financial Instruments with IFRS 4 Insurance Contracts, Financial Instruments with Characteristics of Equity, Income Taxes and Conceptual Framework Mer

NIFRIC - agendabeslutninger fra IFRIC

| Tags: IFRS

Endringer i IFRS følger ikke alltid bare av nye og endrede standarder. IFRIC publiserer en rekke uttalelser som begrunner en beslutning om ikke å utarbeide en tolkning av den aktuelle problemstillingen som drøftes. Disse representerer en viktig rettesnor for hvordan standarder og tolkninger skal forstås og anvendes i praksis. Mer

IFRS for SMEs Update - April 2016

| Tags: IFRS

This months issue contains an update on global use of the IFRS for SMEs and a status report on IFRS for SMEs translations. Mer

IASB Update April 2016

| Tags: IFRS

The topics for discussion at IASB's April meeting were amongst others insuranca and IFRS 9, Disclosure Initiative, Conceptual Framework as well as Goodwill and Impairment. Mer

Nedskrivningstesting - under vurdering

| Tags: IFRS

IASB vurderer mulige måter å forbedre goodwill nedskrivningstester på for sikre at tap ved verdifall ikke tas for sent og dermed gir overvurdert goodwill i balansen. Mer

Kontroll av finansiell rapportering – Polarcus Ltd

| Tags: IFRS

Finanstilsynet har gjennomgått enkelte forhold i årsregnskapet til Polarcus Limited for 2014, og kontrollen har i hovedsak omfattet rapportering rundt forutsetningen for fortsatt drift og tilknyttede opplysningskrav i årsregnskapet for 2014 og kvartalsrapporter for andre og tredje kvartal 2015. Mer

Amendments to IFRS 15

| Tags: IFRS

IASB has issued amendments to the Revenue Standard, IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers, clarifying some requirements and providing additional transitional relief for companies that are implementing the new Standard. Mer

Last ned vår gratis fristkalender
for 2018 og 2019

Last ned vår gratis fristkalender og få god oversikt over frister i regnskapet 2018 og/eller 2019

Kalenderen gir deg en god oversikt over frister enten du jobber med lønn, bokføring, rapportering eller årsregnskapet. Her får du alle frister for A-meldingen, skatt, MVA-meldingen med mer.

Last ned

Videoer

Videoer gir en kort introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett.

Bli mer effektiv i dib!

Se videoer

Våre kunder

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud