Nyheter

IFRS for SMEs Update - April 2016

| Tags: IFRS

This months issue contains an update on global use of the IFRS for SMEs and a status report on IFRS for SMEs translations. Mer

IASB Update April 2016

| Tags: IFRS

The topics for discussion at IASB's April meeting were amongst others insuranca and IFRS 9, Disclosure Initiative, Conceptual Framework as well as Goodwill and Impairment. Mer

Nedskrivningstesting - under vurdering

| Tags: IFRS

IASB vurderer mulige måter å forbedre goodwill nedskrivningstester på for sikre at tap ved verdifall ikke tas for sent og dermed gir overvurdert goodwill i balansen. Mer

Kontroll av finansiell rapportering – Polarcus Ltd

| Tags: IFRS

Finanstilsynet har gjennomgått enkelte forhold i årsregnskapet til Polarcus Limited for 2014, og kontrollen har i hovedsak omfattet rapportering rundt forutsetningen for fortsatt drift og tilknyttede opplysningskrav i årsregnskapet for 2014 og kvartalsrapporter for andre og tredje kvartal 2015. Mer

Amendments to IFRS 15

| Tags: IFRS

IASB has issued amendments to the Revenue Standard, IFRS 15 Revenue from Contracts with Customers, clarifying some requirements and providing additional transitional relief for companies that are implementing the new Standard. Mer

Konserndannelse og konsolidering

| Tags: IFRS, Årsregnskap

Hva er et konsern og hvordan skal konsernets regnskap utarbeides? Mer

IFRS for SMEs Update - March 2016

| Tags: IFRS

This months issue contains an updated guide to the IFRS for SMEs, update on selection process for membership of the SMEIG and statur report on IFRS for SMEs translations. Mer

IASB Update March 2016

| Tags: IFRS

IASB met in public from 15 to 16 March 2016 and some of the topics for discussion were Conceptual Framework, Amendments to IFRS 4, IFRS 3 Business Combinations Definition of a business and Goodwill and Impairment. Mer

Issue 9 of the IASB Investor Update

| Tags: IFRS

This issue includes views from Jin Liqun, first President of the Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), an overview of IFRS 16 Leases and information on investor materials and current events. Mer

Sikringsfondsavgiften for banker (Bankenes Sikringsfond)

| Tags: Bank/finans, IFRS

Forpliktelse til å betale sikringsfondsavgift inntrer 1. januar hvert år, og det er ingen automtisk rett til refusjon av avgiften ved uttreden av ordningen i løpet av året. Finanstilsynets vurdering er dermed at hele forpliktelsen må innregnes 1. januar. Mer

Last ned vår gratis fristkalender
for 2018 og 2019

Last ned vår gratis fristkalender og få god oversikt over frister i regnskapet 2018 og/eller 2019

Kalenderen gir deg en god oversikt over frister enten du jobber med lønn, bokføring, rapportering eller årsregnskapet. Her får du alle frister for A-meldingen, skatt, MVA-meldingen med mer.

Last ned

Videoer

Videoer gir en kort introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett.

Bli mer effektiv i dib!

Se videoer

Våre kunder

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud