Nyheter

Overføring av justeringsrett og foreldelse

| Tags: Kommuneøkonomi

Skattedirektoratet har endret lovforståelsen av tidspunkt for når foreldelsesfristen starter, i saker der kommunen overtar infrastrukturtiltak fra privat utbygger. Skattedirektoratets avgjørelse gjelder konkret overtakelse av justeringsrett etter kompensasjonsloven. Mer

Søke etter KOSTRA art og funksjon?

| Tags: Kommuneøkonomi

Alle arter og funksjoner fra KOSTRA-veilederen finner du under "OVERSIKT" i venstremenyen. I tillegg til veilederens beskrivelse legger vi inn "Ytterligere veiledning" der vi mener det er nyttig. TIPS: For å finne riktig art og/eller funksjon; bruk søkefeltet og filter "Arter" eller "Funksjoner". Mer

Samkommuner avvikles fra 2020

| Tags: Kommuneøkonomi

Prop. 45 L (2015/2016): Proposisjonen inneholder forslag til endringer i kommuneloven ved at kapittel 5 B om samkommunemodellen foreslås opphevet. Eksisterende samkommuner får inntil 1. januar 2020 på å avvikle seg. Mer

Forsinkelsesrente for første halvår 2016 og standardkompensasjon for 2016 er fastsatt

Finansdepartementet har fastsatt forsinkelsesrenten til 8,75 % og standardkompensasjon for inndrivelseskostnader i norske kroner til 370 kroner fra 1. januar 2016. Mer

Ny likningsoppgave - Skattefrie utbetalinger fra off. myndigheter

| Tags: Kommunerevisjon, Kommuneøkonomi, Lønn, Skatt

Offentlige myndigheter skal fom inntektsåret 2015 levere opplysninger til Skatteetaten om skattefrie utbetalinger. Mer

Last ned vår gratis fristkalender
for 2018 og 2019

Last ned vår gratis fristkalender og få god oversikt over frister i regnskapet 2018 og/eller 2019

Kalenderen gir deg en god oversikt over frister enten du jobber med lønn, bokføring, rapportering eller årsregnskapet. Her får du alle frister for A-meldingen, skatt, MVA-meldingen med mer.

Last ned

Videoer

Videoer gir en kort introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett.

Bli mer effektiv i dib!

Se videoer

Våre kunder

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud