Nyheter

Vi har nå lagt inn tre nye maler relatert til oppsigelse av arbeidstaker

| Tags: Aksjeselskaper, Lønn

Vi har nå lagt inn 3 nye maler på engelsk relatert til oppsigelse av arbeidstaker. Mer

Fem nye maler vedrørende oppsigelse av arbeidstaker

| Tags: Aksjeselskaper, Lønn

Vi har nå lagt inn 5 nye maler relatert til oppsigelse av arbeidstaker. Mer

Nye tema: Skjenkebevilling og vinlotteri på jobben

| Tags: Bokføring, Lønn, Merverdiavgift

Under tema Alkohol og tobakk har vi nå laget to konteringsforslag som gjelder skjenkebevilling og vinlotteri på jobben. Mer

Prop. 23 L (2013-2014) Endringer i bl.a. permitteringslønnsloven og folketrygdloven

| Tags: Lønn

Arbeidsdepartementet legger i denne proposisjonen frem forslag om endringer i lønnsgarantiloven, permitteringslønnsloven, forskotteringsloven og folketrygdloven. Mer

Skjema: Ferieoversikt 2014

| Tags: Lønn

Skjemaet gir deg muligheten til å få oversikt over og planlegge ferieavviklingen per ansatt og samlet for bedriften i 2014. Mer

Takseringsreglene 2013

| Tags: Lønn, Skatt

Skattedirektoratet har fastsatt takseringsregler for 2013. Mer

Nytt tema: Lønn og refusjon ved arbeidsmarkedstiltak

| Tags: Lønn

Tema tar for seg behandling av lønnsutbetaling til deltakere i arbeidsmarkedstiltak og bokføring av lønnsrefusjon fra NAV. Mer

Endringer i forslaget til statsbudsjett for 2014

| Tags: Bokføring, Lønn, Merverdiavgift, Skatt

Regjeringen Solberg har lagt frem en tilleggsproposisjon til det opprinnelige forslaget til statsbudsjett for 2014. Mer

Nytt tema: Førstehjelpsutstyr/kurs

| Tags: Bokføring, Lønn, Merverdiavgift, Skatt

Kjøp,salg og leie av førstehjelpsutstyr og førstehjelpskurs. Mer

Ny kalkulator: Firmabil vs egen bil

| Tags: Lønn, Skatt

Kalkulatoren sammenligner firmabilordningen mot bilgodtgjørelse og lønnskompensasjon. Mer

Last ned vår gratis fristkalender
for 2018 og 2019

Last ned vår gratis fristkalender og få god oversikt over frister i regnskapet 2018 og/eller 2019

Kalenderen gir deg en god oversikt over frister enten du jobber med lønn, bokføring, rapportering eller årsregnskapet. Her får du alle frister for A-meldingen, skatt, MVA-meldingen med mer.

Last ned

Videoer

Videoer gir en kort introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett.

Bli mer effektiv i dib!

Se videoer

Våre kunder

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud