Nyheter

Prop. 199 L (2012-2013): Lov om tjenestepensjon (tjenestepensjonsloven)

| Tags: Lønn

Finansdepartementet foreslår i denne proposisjonen regler for et nytt kollektivt tjenestepensjonsprodukt. Forslaget er utformet som en ny lov om tjenestepensjon (tjenestepensjonsloven). Mer

PROP. 193 L (2012–2013): Lov om arbeidsskadeforsikring

| Tags: Bank/finans, Lønn

Arbeidsdepartementet har lagt frem forslag til endringer i regelverket om økonomisk kompensasjon ved yrkesskader og yrkessykdommer. Mer

Nye engelske maler: Skjema for reiseregning, reiseutlegg og utleggsrefusjon

| Tags: Lønn

Forms published: Travel and Subsistance Claim Form, Travel Expenses and Reimbursement of Expenses. Mer

Arbeidsgiveravgift - Fribeløpet reduseres fom. 4. termin

| Tags: Lønn

Fra og med 1. juli 2013 reduseres fribeløp for arbeidsgiveravgift i sone 1a. Mer

Arbeidsmiljøloven - engelsk oversettelse

| Tags: Aksjeselskaper, Lønn

Nå har vi lagt inn en engelsk oversettelse av Arbeidsmiljøloven. Denne er også speilet mot norsk. Mer

Ny mal - Ferieoversikt 2013

| Tags: Lønn

Malen gir deg oversikt over feriedager per ansatt og en oppsummering av feriedagene for alle dine ansatte i en kalender. Mer

Endringer foreslått i trygde-, arbeidsgiver-, og merverdiavgiftslovgivningen

| Tags: Lønn, Merverdiavgift

I sammenheng med Revidert nasjonalbudsjett 2013 foreslår Regjeringen endringer i trygde-, arbeidsgiver- og merverdiavgiftslovgivningen. Mer

Forslag til endringer i arbeidsmiljøloven - lønn under ammefri

| Tags: Lønn

I Innst. 275 L (2012-2013) foreslås det å lovfeste at yrkesaktive kvinner som ammer barn under ett år har rett til lønn fra arbeidsgiver under ammefri inntil én time på dager der den avtalte arbeidstiden er sju timer eller mer. Mer

Last ned vår gratis fristkalender
for 2018 og 2019

Last ned vår gratis fristkalender og få god oversikt over frister i regnskapet 2018 og/eller 2019

Kalenderen gir deg en god oversikt over frister enten du jobber med lønn, bokføring, rapportering eller årsregnskapet. Her får du alle frister for A-meldingen, skatt, MVA-meldingen med mer.

Last ned

Videoer

Videoer gir en kort introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett.

Bli mer effektiv i dib!

Se videoer

Våre kunder

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud