Nyheter

Egen oppgave for betalinger til selvstendig næringsdrivende uten fast forretningssted

| Tags: Lønn

Oppgaven tas i bruk fra og med inntektsåret 2015, med første innrapportering i januar/februar 2016. Mer

Normrenten for januar og februar 2015

| Tags: Lønn, Skatt

Normrente for beskatning av rimelige lån hos arbeidsgiver er fastsatt til 2,50% for januar og februar 2015. Mer

Skjermingsrenten for november og desember 2014

| Tags: Lønn, Skatt

Skattedirektoratet har fastsatt skjermingsrenten for ekstra skatt på renter på lån fra personlige skattytere til selskap (sktl § 5-22) for perioden november-desember til 0,8%. Mer

Prinsipputtalelse om omklassifisering av lån

| Tags: Lønn, Skatt

Skattedirektoratet har gitt en prinsipputtalelse som beskriver hvordan den skattemessige behandlingen blir når et ikke-reelt lån omklassifiseres til lønn eller utbytte, men hvor det opplyste mellomværende har variert fra år til år. Mer

Bruk av arbeidsgivers bil på tjenestereise med overnatting - fordelsbeskatning/aga plikt

| Tags: Lønn

I en bindende forhåndsuttalelse har Skattedirektoretet uttalt seg om arbeidsgivers plikt til å betale arbeidsgiveravgift ved ansattes bruk av tjenestebil på reise med overnatting. Nærmere bestemt om den ansattes bruk av tjenestebil ved kjøp av mat, trening, kinobesøk eller annet sosialt formål på slike reiser, utløser plikt til å beregne arbeidsgiveravgift på grunnlag av standardregelen i sktl. § 5-13. Mer

Endring i normrentesatsen

| Tags: Lønn, Skatt

Finansdepartementet har endret normrentesatsen for rimlige lån i arbeidsforhold med 0,25%. Den blir satt ned fra 2,75% i oktober til 2,50% for november og desember 2014.Normrentesatsen for januar/februar 2015 kommer i november. Mer

SKD 4/14 Arbeidsgiveravgift til folketrygden for 2014

| Tags: Lønn

Skattedirektoratet har kommet med en ny melding som gjelder fom. 1. juli 2014. SKD-melding 1/14 (UTV 2014/584) gjelder for perioden 1. januar til 30. juni. Mer

Kravet til originalbilag for reiseregninger og utleggsoppstillinger oppheves fom. 1. juli 2014

| Tags: Bokføring, Lønn

Fom. 1. juli 2014 endres skattebetalingsforskriften § 5-6-11 (1) og (3). Dette innebærer at kravet til originalbilag utgår, og det åpnes for at arbeidstaker kan sende inn reiseregninger og utleggsoppstillinger med vedlegg elektronisk, uavhengig av om "originalbilag" er papirbasert eller elektronisk. Mer

To nye lover i dib

| Tags: Lønn

Vi har inntatt to nye lover i dib: avtaleloven og lønnsgarantiloven. Begge disse lovene er inntatt i dib som følge av at vi den siste tiden har tatt inn flere arbeidsrettslige temaer i basen. Mer

Last ned vår gratis fristkalender
for 2018 og 2019

Last ned vår gratis fristkalender og få god oversikt over frister i regnskapet 2018 og/eller 2019

Kalenderen gir deg en god oversikt over frister enten du jobber med lønn, bokføring, rapportering eller årsregnskapet. Her får du alle frister for A-meldingen, skatt, MVA-meldingen med mer.

Last ned

Videoer

Videoer gir en kort introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett.

Bli mer effektiv i dib!

Se videoer

Våre kunder

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud