Nyheter

Forslag om praktisk viktige endringer av arbeidsmiljøloven

| Tags: Lønn

Regjeringen la onsdag 11. juni 2014 frem forslag om flere praktisk viktige endringer av arbeidsmiljøloven. Forslagene er omstridt. Mer

Forslag om endringer i den differensierte arbeidsgiveravgiften

| Tags: Lønn

Finansdepartementet har lagt fram et forslag til vedtak om endringer i ordningen med differensiert arbeidsgiveravgift. Det foreslås også kompensasjon til de sektorene som ikke lenger kan få differensiert arbeidsgiveravgift som følge av tilpasning til ESAs nye retningslinjer for regionalstøtte. Mer

Innstilling om endringer i ferieloven, aksjeloven, allmennaksjeloven mv.

| Tags: Lønn

Forslaget om endringer i ferieloven gjelder bl.a. utvidelse av arbeidstakers rett til å utsette og å overføre ferie i forbindelse med sykdom. Det foreslås også endringer i aksjeloven, allmennaksjeloven og enkelte andre lover med sikte på å forenkle reglene om de ansattes rett til representasjon i styrende organer. Mer

Innstilling om reduksjon av mødre og fedrekvoten

| Tags: Lønn

Innst. 180 L (2013-2014) viderefører forslaget i Prop. 40 L (2013-2014) om å redusere mødrekvoten og fedrekvoten fra 14 til 10 uker med tilsvarende forlengelse av fellesdelen. Mer

Nytt tema: Nøkkelmannsforsikring

| Tags: Bokføring, Lønn, Skatt

Omhandler premie som bedriften betaler for nøkkelmannsforsikring og utbetaling av eventuell forsikringssum i den forbindelse. Mer

Nytt tema: Foreldrepenger

| Tags: Lønn

Temaet Foreldrepenger tar for seg hvem som har rett på fordeldrepenger, beregning av foreldrepengegrunnlaget, søknadsfrister, mødre- og fedrekvote og kombinert uttak av foreldrepenger. Temaet omfatter beregning av foreldrepengegrunnlaget for arbeidstakere, selvstendig næringsdrivende og frilansere. Mer

Last ned vår gratis fristkalender
for 2018 og 2019

Last ned vår gratis fristkalender og få god oversikt over frister i regnskapet 2018 og/eller 2019

Kalenderen gir deg en god oversikt over frister enten du jobber med lønn, bokføring, rapportering eller årsregnskapet. Her får du alle frister for A-meldingen, skatt, MVA-meldingen med mer.

Last ned

Videoer

Videoer gir en kort introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett.

Bli mer effektiv i dib!

Se videoer

Våre kunder

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud