Nyheter

Oppsummering av viktige regelendringer fra 1. januar 2013

Regelendringer på Finansdepartementets områder som gjelder skatter, avgifter, finansmarkedene og Statens pensjonsfond fra 1. januar 2013. Mer

Skattekort - skattetrekk og forskuddsskatt for 2013

| Tags: Lønn, Skatt

Skattedirektoratet har i en kunngjøring gitt en oppsummering om endringer og retningslinjer for behandling av skattekort ved skattetrekk og forskuddsskatt for 2013. Mer

Oversikt over endringer i skattedirektoratets satser for 2013

| Tags: Lønn, Skatt

Skattedirektoratets satser i 2013 er delvis endret fra 2012. Her er en oversikt over de nye satsene som gjelder fom. 01.01.2013. Mer

Skattedirektoratets forskuddssatser for utgiftsgodtgjørelser på tjenestereiser for 2013

| Tags: Lønn, Skatt

Skattedirektoratet har i samråd med Finansdepartementet fastsatt at utgiftsgodtgjørelser utbetalt etter gjeldende satser og bestemmelser i ”Særavtale for reiser innenlands for statens regning” og ”Særavtale for reiser utenlands for statens regning”, kan legges til grunn ved forskuddstrekket for 2013. Mer

Vikarbyrådirektivet og tiltakspakken trer i kraft 1. januar 2013

| Tags: Lønn

Reglene om at vikarbyråansatte skal likebehandles trer i kraft 1. januar 2013. Det gjør også regjeringens tiltakspakke for å sikre reell likebehandling og bidra til en mer seriøs vikarbyråbransje. Mer

Statens satser for reiser utenlands for 2013

| Tags: Lønn, Skatt

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartement (FAD) har lagt ut nye satser for reiser utenlands for statens regning. Disse gjelder fom. 1. januar 2013.Skattereglene for reisegodtgjørelse mv. ble frikoblet fra statens særavtaler fra og med inntektsåret 2011, og satsene for utgiftsgodtgjørelser på tjenestereiser fastsettes nå av Skattedirektoratet i samråd med Finansdepartementet. Skattedirektoratet har foreløpig ikke kunngjort forskuddssatsene for 2013. Mer

Gaver og tilstelninger gjennom arbeidsgiver i juletiden – hva kan mottas skattefritt?

| Tags: Lønn, Skatt

Skattedirektoratet har i en uttalelse 11. desember 2012 kommet med en oversikt over skattereglene som gjelder for tilstelninger slik som julebord og årsfester, gaver til ansatte og styremedlemmer, oppmerksomhetsgaver av bagatellmessig verdi og alkohol. Mer

Statens satser for reiser innenlands for 2013

| Tags: Lønn, Skatt

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartement (FAD) har lagt ut nye satser for reiser innenlands for statens regning. Disse gjelder fom. 1. januar 2013.Skattereglene for reisegodtgjørelse mv. ble frikoblet fra statens særavtaler fra og med inntektsåret 2011, og satsene for utgiftsgodtgjørelser på tjenestereiser fastsettes nå av Skattedirektoratet i samråd med Finansdepartementet. Skattedirektoratet har foreløpig ikke kunngjort forskuddssatsene for 2013. Mer

Ny sjekkliste for dokumentasjon av reiseoppgjør

| Tags: Bokføring, Lønn

Sjekklisten kan brukes internt i bedriften både for lønnsavdelingen og for de reisende.Den egner seg også for utsending til klienter som vil ha nytte av å kunne dokumentasjonskravene og formalkravene i forbindelse med et reiseoppgjør. Mer

Høringsnotat - endringer i ferieloven

| Tags: Lønn

Arbeidsdepartementet har foreslått endringer i ferieloven for å tilpasse norsk lov til Europaparlamentets og Rådets arbeidstidsdirektiv. Mer

Last ned vår gratis fristkalender
for 2018 og 2019

Last ned vår gratis fristkalender og få god oversikt over frister i regnskapet 2018 og/eller 2019

Kalenderen gir deg en god oversikt over frister enten du jobber med lønn, bokføring, rapportering eller årsregnskapet. Her får du alle frister for A-meldingen, skatt, MVA-meldingen med mer.

Last ned

Videoer

Videoer gir en kort introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett.

Bli mer effektiv i dib!

Se videoer

Våre kunder

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud