Nyheter

Endringer i forslaget til statsbudsjett for 2014

| Tags: Bokføring, Lønn, Merverdiavgift, Skatt

Regjeringen Solberg har lagt frem en tilleggsproposisjon til det opprinnelige forslaget til statsbudsjett for 2014. Mer

Skattedirektoratets prinsipputtalelse om merverdiavgiftsforskriftens § 15-14-1 - importerte råvarer

| Tags: Merverdiavgift

I uttalelsen svarer Skattedirektoratet på spørsmålet om importerte råvarer skal tas med i vurderingen av om minst 80 % av totalomsetningen er knyttet til tilvirkning eller omsetning av medlemmenes produkter, jf. fmva. § 15-14-1 (2). Mer

Nytt tema: Førstehjelpsutstyr/kurs

| Tags: Bokføring, Lønn, Merverdiavgift, Skatt

Kjøp,salg og leie av førstehjelpsutstyr og førstehjelpskurs. Mer

Nytt tema: Forsinkelsesrente skatte- og avgiftskrav

| Tags: Bokføring, Merverdiavgift, Skatt

Omhandler bl.a. konto for bokføring og mva-behandling, tidspunkt for når forsinkelsesrenten påløper, rentesatsen og skattemessig fradragsrett. Mer

Nytt tema: Premier - Innkjøp til lotterier eller konkurranser

| Tags: Bokføring, Merverdiavgift, Skatt

Behandling av merverdiavgift og skattemessig fradrag for kostnader i forbindelse med premier til lotterier eller konkurranser. Mer

Sponsing av veldedige organisasjoner

| Tags: Merverdiavgift, Skatt

Skattedirektoratet har kommet med en uttalelse om skatte- og avgiftsmessig behandling ved sponsing av veldedige organisasjoner, såkalt sosiosponsing. Mer

Grensen mellom merverdiavgiftsunntatt utleie av fast eiendom og avgiftspliktig utleie av rom i hotell og lignende virksomhet

| Tags: Merverdiavgift

Skattedirektoratet har i et fellesskriv trukket opp noen hovedpunkter for hvor grensen går mellom avgiftsunntatt og avgiftspliktig utleie. Mer

Høring - Endringer i merverdiavgiftsregelverket for utleie av fast eiendom

| Tags: Merverdiavgift

Finansdepartementet har sendt på høring forslag om endringer i merverdiavgiftsregelverket for frivillig registrering av næringsdrivende eller offentlig virksomhet som leier ut bygg eller anlegg. Mer

Avgiftsberegning av elektroniske aviser som bare omsettes i fellesabonnement med fritatte papiraviser

| Tags: Merverdiavgift

Skattedirektoratet har vurdert en fordelingsmodell som kan benyttes for avgiftsberegning av elektroniske aviser som bare omsettes i fellesabonnement med fritatte papiraviser. Mer

Last ned vår gratis fristkalender
for 2018 og 2019

Last ned vår gratis fristkalender og få god oversikt over frister i regnskapet 2018 og/eller 2019

Kalenderen gir deg en god oversikt over frister enten du jobber med lønn, bokføring, rapportering eller årsregnskapet. Her får du alle frister for A-meldingen, skatt, MVA-meldingen med mer.

Last ned

Videoer

Videoer gir en kort introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett.

Bli mer effektiv i dib!

Se videoer

Våre kunder

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud