Nyheter

Nye maler for leieavtale næringseiendom

Det er nå lagt ut maler som kan brukes ved utleie av næringslokaler/næringseiendom. Mer

Nytt tema: Registrering i merverdiavgiftsregisteret ved representant

| Tags: Merverdiavgift

Temaet omhandler avgiftssubjekter som ikke har fast forretningssted eller hjemsted i Norge og som må registreres i merverdiavgiftsregisteret ved representant. Mer

Idrettslag og kompensasjon

| Tags: Merverdiavgift

Skattedirektoratet har kommet med en uttalelse som omhandler kommunenes kompensasjonsrett ved oppføring og drift av idrettsanlegg. Mer

Nye kontrollbestemmelser i merverdiavgiftsloven

| Tags: Merverdiavgift

Skattedirektoratet har i SKD 6/13 kommet med en uttalelse som omhandler de nye kontrollbestemmelsene i merverdiavgiftsloven. Endringene trer i kraft 1. juli 2013. Mer

Fakturering av tilbakeholdt beløp i bygge- og anleggsbransjen

| Tags: Bokføring, Merverdiavgift

Bokføringsstandardstyret har behandlet spørsmålet om når tilbakeholdt beløp (innestående) skal tas med i salgsdokumentet. Mer

Høring - Forslag til endring i merverdiavgiftsforskrift - turistsalgsordningen

| Tags: Merverdiavgift

Skattedirektoratet foreslår endringer i merverdiavgiftsforskriften § 6-25-2. Endringene er knyttet til gjeldende ordning ved turistsalg. Mer

Endringer foreslått i trygde-, arbeidsgiver-, og merverdiavgiftslovgivningen

| Tags: Lønn, Merverdiavgift

I sammenheng med Revidert nasjonalbudsjett 2013 foreslår Regjeringen endringer i trygde-, arbeidsgiver- og merverdiavgiftslovgivningen. Mer

Endringer i forskrift om merverdiavgift for frivillige organisasjoner

| Tags: Merverdiavgift

Kulturdepartementet har fastsatt endringer i Forskrift om mva for frivillige organisasjoner i den hensikt å gjøre det enklere og mer tilgjengelig for små frivillige organisasjoner. Mer

Boliger særskilt tilrettelagt for helseformål eller sosiale formål

| Tags: Merverdiavgift

Skattedirektoratet har i et fellesskriv av 12.03.13 avgitt en uttalelse for å oppnå ensartet praktisering av kompensasjonsloven § 4 tredje ledd, jf. kompensasjonsforskriften § 7. Mer

Last ned vår gratis fristkalender
for 2018 og 2019

Last ned vår gratis fristkalender og få god oversikt over frister i regnskapet 2018 og/eller 2019

Kalenderen gir deg en god oversikt over frister enten du jobber med lønn, bokføring, rapportering eller årsregnskapet. Her får du alle frister for A-meldingen, skatt, MVA-meldingen med mer.

Last ned

Videoer

Videoer gir en kort introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett.

Bli mer effektiv i dib!

Se videoer

Våre kunder

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud