Nyheter

Endringene i merverdiavgiftsloven oversatt til engelsk

| Tags: Merverdiavgift

Nå er merverdiavgiftsloven på engelsk ajourført med endringene som trådte i kraft per 1. januar 2013. Mer

Reglene om merverdiavgift og omregistrering harmoniseres

| Tags: Merverdiavgift, Skatt

Regelverket rundt når det skal svares omregistreringsavgift er nå tilpasset merverdiavgiftsreglene ved omlevering av kjøretøy for å sikre harmonisering i behandlingen av de to regelsettene. Dette sikrer at det ikke svares både omregistreringsavgift og merverdiavgift i de tilfeller der et kjøretøy tas tilbake av selger for så å bli erstattet med et tilsvarende kjøretøy. Mer

Refusjon av merverdiavgift for transportører i utlandet

| Tags: Merverdiavgift

Fom. 1. januar 2013 er ordningen med refusjon av merverdiavgift for utenlandske transportører ved grenseoverskridende transport reinnført. Mer

BFU 25/12: Avgiftsplikten ved omsetning av tjenester med drift av utenlandske kunders datautstyr

| Tags: Merverdiavgift

Skattedirektoratet har i BFU 25/12 redegjort for avgiftsspørsmål i forbindelse med drift av utenlandske kunders datautstyr. Mer

Oppsummering av viktige regelendringer fra 1. januar 2013

Regelendringer på Finansdepartementets områder som gjelder skatter, avgifter, finansmarkedene og Statens pensjonsfond fra 1. januar 2013. Mer

Oppheving av merverdiavgiftsfritaket for offentlig vei og baneanlegg

| Tags: Merverdiavgift

Merverdiavgiftsfritaket for offentlig vei og baneanlegg er opphevet med virkning fra 1. januar 2013. Mer

Fusjon av utenlandske selskaper med filial i Norge – grenseoverskridende fusjon, skatteloven § 11-11 (5)

| Tags: Merverdiavgift, Skatt

Fusjon av LSA inn i LTD, medfører at LSA NUF fusjoneres inn i filial av LTD (LTD NUF). Fusjonen kan gjennomføres uten realisasjonsbeskatning i Norge. LSA NUF sine eiendeler, rettigheter og forpliktelser videreføres med skattemessig kontinuitet i LTD NUF, i overensstemmelse med sktl. § 11-11 (5), jf § 11-7. Fusjonen medfører ingen registrerings- eller avgiftsplikt for LSA NUF, jf. merverdiavgiftsloven § 2-1. Mer

Sluttoppgjøret ved opphør av leasingavtaler

| Tags: Bokføring, Merverdiavgift

For utleie/leasing av kjøretøy der leasingavtale avbrytes har Skattedirektoratet i et fellesskriv, SKD 111012, uttalt av det ikke skal svares merverdiavgift på "restkravet". Mer

Nytt tema: Tyveri og underslag av varer og kontanter

| Tags: Bokføring, Merverdiavgift

Temaet omhandler bokføring og merverdiavgiftsbehandling ved tyveri og underslag av varer og kontanter. Mer

Regjeringens forslag til skatte- og avgiftsopplegget for 2013

| Tags: Merverdiavgift, Skatt

Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2013 innebærer bl.a. økt formuesskatt på næringseiendom og sekundærboliger. Mer

Last ned vår gratis fristkalender
for 2018 og 2019

Last ned vår gratis fristkalender og få god oversikt over frister i regnskapet 2018 og/eller 2019

Kalenderen gir deg en god oversikt over frister enten du jobber med lønn, bokføring, rapportering eller årsregnskapet. Her får du alle frister for A-meldingen, skatt, MVA-meldingen med mer.

Last ned

Videoer

Videoer gir en kort introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett.

Bli mer effektiv i dib!

Se videoer

Våre kunder

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud