Nyheter

Høring - Nøytral merverdiavgift i helseforetakene

Finansdepartementet har sendt på høring et forlag om nøytral merverdiavgift i helseforetakene. Mer

Høring - forslag om endringer av representantordningen i merverdiavgiftsloven

| Tags: Merverdiavgift

Finansdepartementet har sendt på høring forslag om endringer i merverdiavgiftsloven for å modernisere regelverket for næringsdrivende etablert i utlandet med merverdiavgiftspliktig omsetning i Norge. Mer

Forsinkelsesrenten for andre halvår 2015 er fastsatt

| Tags: Bokføring, Lønn, Merverdiavgift, Skatt

Finansdepartementet har fastsatt forsinkelsesrenten til 9,00 % fra 1. juli 2015. Mer

Spørsmål om avgiftsplikt i forbindelse med refusjon av lønnsutbetalinger til ansatte som fristilles for fagforeningsarbeid

| Tags: Lønn, Merverdiavgift

Skattedirektoratet har i et fellesskriv uttalt at refusjon av lønn som arbeidsgiver mottar fra fagforening som kompensasjon for fristilling av arbeidstakere til fagforeningsarbeid, ikke er å anse som avgiftspliktig omsetning, men må betraktes som en ren utgiftsgodtgjørelse. Mer

Høring - endring i merverdiavgiftsforskriften § 6-6-1

| Tags: Merverdiavgift

Skattedirektoratet har sendt på høring forslag om endringer i forskriften til merverdiavgiftsloven § 6-6 - Fritak for merverdiavgift ved leasing av elbiler og omsetning av elbilbatterier. Mer

Revidert nasjonalbudsjett for 2015 - Endringer i skatte-, avgifts- og tollovgivningen

| Tags: Bokføring, Merverdiavgift, Skatt

Regjeringen har nå lagt frem revidert nasjonalbudsjett for 2015. Det foreslås enkelte endringer i skatte-, avgifts- og tollovgivningen. Mer

Nytt skjema for avstemming av merverdiavgift

| Tags: Bokføring, Merverdiavgift, Årsregnskap

Vi har nå laget et nytt skjema for avstemming av merverdiavgift. Ved bruk av dette avstemmingsskjemaet får du en totalavstemming av innrapporterte tall mot regnskapet. Mer

Prinsipputtalelse: Avgiftsunntatte tolke- og oversettingstjenester

| Tags: Merverdiavgift

Skattedirektoratet har kommet med en uttalelse om at tolke- og oversettingstjenester som ytes overfor mindreårige asylsøkere omfattes av avgiftsunntaket i mval. § 3-4. Mer

Oppdaterte temaer, kjøp av aksjer og transaksjonskostnader

| Tags: Bokføring, Merverdiavgift

Temaet Fritaksmetoden - Eksempler ved kjøp og salg av aksjer er nå oppdatert med nytt undertema. Det er også kommet et nytt tema som tar for seg vurderinger ved føring av transaksjonskostnader. Mer

Prinsipputtalelse: Spørsmål om behandling av mva ved overdragelse av utleiebygg under oppføring

| Tags: Merverdiavgift

Skattedirektoratet har i et fellesskriv av 6. februar 2015 informert om sitt syn på de rettslige forholdene vedrørende bl.a. tilbakeføring av inngående merverdiavgift, overtakelse av tilbakeføringsplikt og overføring av justeringsrett i tilfeller der utleiebygg overdras før byggetiltak er fullført. Mer

Last ned vår gratis fristkalender
for 2018 og 2019

Last ned vår gratis fristkalender og få god oversikt over frister i regnskapet 2018 og/eller 2019

Kalenderen gir deg en god oversikt over frister enten du jobber med lønn, bokføring, rapportering eller årsregnskapet. Her får du alle frister for A-meldingen, skatt, MVA-meldingen med mer.

Last ned

Videoer

Videoer gir en kort introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett.

Bli mer effektiv i dib!

Se videoer

Våre kunder

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud