Nyheter

Høring - endring i merverdiavgiftsforskriften § 6-6-1

| Tags: Merverdiavgift

Skattedirektoratet har sendt på høring forslag om endringer i forskriften til merverdiavgiftsloven § 6-6 - Fritak for merverdiavgift ved leasing av elbiler og omsetning av elbilbatterier. Mer

Revidert nasjonalbudsjett for 2015 - Endringer i skatte-, avgifts- og tollovgivningen

| Tags: Bokføring, Merverdiavgift, Skatt

Regjeringen har nå lagt frem revidert nasjonalbudsjett for 2015. Det foreslås enkelte endringer i skatte-, avgifts- og tollovgivningen. Mer

Nytt skjema for avstemming av merverdiavgift

| Tags: Bokføring, Merverdiavgift, Årsregnskap

Vi har nå laget et nytt skjema for avstemming av merverdiavgift. Ved bruk av dette avstemmingsskjemaet får du en totalavstemming av innrapporterte tall mot regnskapet. Mer

Prinsipputtalelse: Avgiftsunntatte tolke- og oversettingstjenester

| Tags: Merverdiavgift

Skattedirektoratet har kommet med en uttalelse om at tolke- og oversettingstjenester som ytes overfor mindreårige asylsøkere omfattes av avgiftsunntaket i mval. § 3-4. Mer

Oppdaterte temaer, kjøp av aksjer og transaksjonskostnader

| Tags: Bokføring, Merverdiavgift

Temaet Fritaksmetoden - Eksempler ved kjøp og salg av aksjer er nå oppdatert med nytt undertema. Det er også kommet et nytt tema som tar for seg vurderinger ved føring av transaksjonskostnader. Mer

Prinsipputtalelse: Spørsmål om behandling av mva ved overdragelse av utleiebygg under oppføring

| Tags: Merverdiavgift

Skattedirektoratet har i et fellesskriv av 6. februar 2015 informert om sitt syn på de rettslige forholdene vedrørende bl.a. tilbakeføring av inngående merverdiavgift, overtakelse av tilbakeføringsplikt og overføring av justeringsrett i tilfeller der utleiebygg overdras før byggetiltak er fullført. Mer

Merverdiavgiftsbehandling ved gratis e-avis mv. som ledd i markedsføringen

| Tags: Merverdiavgift

Skattedirektoratet har uttalt at dersom det blir tilbydd gratis tilgang til e-avis til dagens papiravisabonnenter som markedsføring i en overgangsperiode, skal det svares merverdiavgift som ved uttak. Mer

Spørsmål om fradragsrett for inngående merverdiavgift ved anskaffelse og drift av ståhjuling og el-sykkel

| Tags: Merverdiavgift

Skattedirektoratet har i en prinsipputtalelse uttalt seg om fradragsrett for inngående merverdiavgift i forbindelse med anskaffelse av ståhjuling (Segway) og el-sykkel. Mer

Forsinkelsesrenten for første halvår 2015 er fastsatt

| Tags: Bokføring, Lønn, Merverdiavgift, Skatt

Finansdepartementet har fastsatt forsinkelsesrenten til 9,25% fra 1. januar 2015. Mer

Tilbakekallelse av prinsipputtalelse om registrering i Merverdiavgiftsregisteret - samarbeidende selskaper i petroleumsbransjen

| Tags: Merverdiavgift

Skattedirektoratet har i et fellesskriv trukket tilbake prinsipputtalelsen av 10. oktober 2014 om Registrering i Merverdiavgiftsregisteret - Samarbeidende selskaper (interessentskap, joint venture mv.) innen petroleumsbransjen. Mer

Fristkalender 2018

Last ned vår gratis fristkalender og få god oversikt over frister i regnskapet 2018!

Kalenderen gir deg en god oversikt over frister enten du jobber med lønn, bokføring, rapportering eller årsregnskapet. Her får du alle frister for A-meldingen, skatt, MVA-meldingen med mer.

Last ned

Videoer

Videoer gir en kort introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett.

Bli mer effektiv i dib!

Se videoer

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud

Våre kunder