Nyheter

Statsbudsjettet for 2015 - Innst 4 L (2014-2015)

| Tags: Lønn, Merverdiavgift, Skatt

Den 8. desember 2014 la finanskomiteen frem sin innstilling om skatter, avgifter og toll for 2015. Mer

Nytt tema: Elbil til bruk i virksomheten

| Tags: Bokføring, Lønn, Merverdiavgift, Skatt

Her får du svar på noen vanlige spørsmål i forbindelse med elbiler som benyttes i virksomheten. Mer

Prinsipputtalelse: Spørsmål om et selskap leide ut fast eiendom eller drev avgiftspliktig virksomhet med utleie av oppbevaringsbokser

| Tags: Merverdiavgift

Skattedirektoratet har kommet med en prinsipputalelse angående spørsmålet om avgiftsplikt for utleie av lagerrom/minilager. Mer

Scheel-utvalgets forslag til skattereform

| Tags: Lønn, Merverdiavgift, Skatt

Den 2. desember 2014 la Scheelutvalget frem sin utredning NOU 2014:13 - Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi, der det foreslås endringer i selskaps- og personbeskatningen, formuesskatten og mva. Mer

Høring vedr ny skatteforvaltningslov

| Tags: Lønn, Merverdiavgift, Skatt

Finansdepartementet (FIN) har fremmer forslag om ny lov om skatteforvaltning. Forslaget innebærer at forvaltningsreglene for skatt og avgift samles i én uttømmende skatteforvaltningslov. Mer

Merverdiavgiftsfritak for elbiler

| Tags: Merverdiavgift

Finansdepartementet sendt notifikasjon til EFTA Surveillance Authority (ESA) om merverdiavgiftsfritaket for omsetning og leasing av elbiler, samt omsetning av elbilbatterier. Mer

Nytt tema: Fjernleverbare tjenester - snudd avregning

| Tags: Bokføring, Merverdiavgift

Temaet gir en oversikt over begrepet fjernleverbare tjenester, reglene rundt kjøp av slike tjenester samt eksempler på bokføringen. Mer

Nytt tema: Registrering i merverdiavgiftsregisteret

| Tags: Bokføring, Merverdiavgift

Temaet omhandler kravene til registrering i merverdiavgiftsregisteret, samt rettigheter, plikter og konsekvenser ved de ulike registreringstypene. Mer

Fristkalender 2018

Last ned vår gratis fristkalender og få god oversikt over frister i regnskapet 2018!

Kalenderen gir deg en god oversikt over frister enten du jobber med lønn, bokføring, rapportering eller årsregnskapet. Her får du alle frister for A-meldingen, skatt, MVA-meldingen med mer.

Last ned

Videoer

Videoer gir en kort introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett.

Bli mer effektiv i dib!

Se videoer

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud

Våre kunder