Nyheter

Merverdiavgiftsbehandling ved gratis e-avis mv. som ledd i markedsføringen

| Tags: Merverdiavgift

Skattedirektoratet har uttalt at dersom det blir tilbydd gratis tilgang til e-avis til dagens papiravisabonnenter som markedsføring i en overgangsperiode, skal det svares merverdiavgift som ved uttak. Mer

Spørsmål om fradragsrett for inngående merverdiavgift ved anskaffelse og drift av ståhjuling og el-sykkel

| Tags: Merverdiavgift

Skattedirektoratet har i en prinsipputtalelse uttalt seg om fradragsrett for inngående merverdiavgift i forbindelse med anskaffelse av ståhjuling (Segway) og el-sykkel. Mer

Forsinkelsesrenten for første halvår 2015 er fastsatt

| Tags: Bokføring, Lønn, Merverdiavgift, Skatt

Finansdepartementet har fastsatt forsinkelsesrenten til 9,25% fra 1. januar 2015. Mer

Tilbakekallelse av prinsipputtalelse om registrering i Merverdiavgiftsregisteret - samarbeidende selskaper i petroleumsbransjen

| Tags: Merverdiavgift

Skattedirektoratet har i et fellesskriv trukket tilbake prinsipputtalelsen av 10. oktober 2014 om Registrering i Merverdiavgiftsregisteret - Samarbeidende selskaper (interessentskap, joint venture mv.) innen petroleumsbransjen. Mer

Statsbudsjettet for 2015 - Innst 4 L (2014-2015)

| Tags: Lønn, Merverdiavgift, Skatt

Den 8. desember 2014 la finanskomiteen frem sin innstilling om skatter, avgifter og toll for 2015. Mer

Nytt tema: Elbil til bruk i virksomheten

| Tags: Bokføring, Lønn, Merverdiavgift, Skatt

Her får du svar på noen vanlige spørsmål i forbindelse med elbiler som benyttes i virksomheten. Mer

Prinsipputtalelse: Spørsmål om et selskap leide ut fast eiendom eller drev avgiftspliktig virksomhet med utleie av oppbevaringsbokser

| Tags: Merverdiavgift

Skattedirektoratet har kommet med en prinsipputalelse angående spørsmålet om avgiftsplikt for utleie av lagerrom/minilager. Mer

Scheel-utvalgets forslag til skattereform

| Tags: Lønn, Merverdiavgift, Skatt

Den 2. desember 2014 la Scheelutvalget frem sin utredning NOU 2014:13 - Kapitalbeskatning i en internasjonal økonomi, der det foreslås endringer i selskaps- og personbeskatningen, formuesskatten og mva. Mer

Høring vedr ny skatteforvaltningslov

| Tags: Lønn, Merverdiavgift, Skatt

Finansdepartementet (FIN) har fremmer forslag om ny lov om skatteforvaltning. Forslaget innebærer at forvaltningsreglene for skatt og avgift samles i én uttømmende skatteforvaltningslov. Mer

Last ned vår gratis fristkalender
for 2018 og 2019

Last ned vår gratis fristkalender og få god oversikt over frister i regnskapet 2018 og/eller 2019

Kalenderen gir deg en god oversikt over frister enten du jobber med lønn, bokføring, rapportering eller årsregnskapet. Her får du alle frister for A-meldingen, skatt, MVA-meldingen med mer.

Last ned

Videoer

Videoer gir en kort introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett.

Bli mer effektiv i dib!

Se videoer

Våre kunder

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud