Nyheter

Merverdiavgiftsfritak for elbiler

| Tags: Merverdiavgift

Finansdepartementet sendt notifikasjon til EFTA Surveillance Authority (ESA) om merverdiavgiftsfritaket for omsetning og leasing av elbiler, samt omsetning av elbilbatterier. Mer

Nytt tema: Fjernleverbare tjenester - snudd avregning

| Tags: Bokføring, Merverdiavgift

Temaet gir en oversikt over begrepet fjernleverbare tjenester, reglene rundt kjøp av slike tjenester samt eksempler på bokføringen. Mer

Nytt tema: Registrering i merverdiavgiftsregisteret

| Tags: Bokføring, Merverdiavgift

Temaet omhandler kravene til registrering i merverdiavgiftsregisteret, samt rettigheter, plikter og konsekvenser ved de ulike registreringstypene. Mer

BFU 10/14: Skattemessig klassifisering av leieavtale og frivillig registrering i Merverdiavgiftsregisteret

| Tags: Merverdiavgift, Skatt

Saken gjelder en kommune som ønsker et Offentlig Privat Samarbeid (OPS) i forbindelse med prosjektering, oppføring og utleie av et spesialbygg, og om OPSet anses som skattemessig eier av bygget i leieperioden og kan frivillig registrere seg i Merverdiavgiftsregisteret for utleie til kommunen. Mer

SKD 5/14 Endringer i reglene om frivillig registrering for utleie av fast eiendom

| Tags: Merverdiavgift

Meldingen omhandler de nye reglene som innebærer at kravet til søknad blir fjernet for allerede avgiftsregistrerte utleiere. Reglene fikk virkning fra 1. juli 2014. Mer

Prinsipputtalelse: Merverdiavgiftsloven § 6-14 - Overdragelse av virksomhet - Strukturkvoter

| Tags: Merverdiavgift

Skattedirektoratet har i en prinsipputtalelse 24. juni 2014 drøftet hvorvidt overdragelse av strukturkvoter knyttet til fiskefartøyer er omfattet av avgiftsfritaket for varer og tjenester som omsettes som ledd i overdragelse av virksomhet, jf. merverdiavgiftsloven § 6-14. Mer

Høring: Ikraftsetting av endringer i oppbevaringstiden for primærdokumentasjon - utredning av lov- og forskriftsendringer

| Tags: Bokføring, Merverdiavgift, Skatt

Høringsnotatet omfatter Skattedirektoratets vurderinger og forslag til skatte- og avgiftslovgivningen rundt oppbevaringstid for primærdokumentasjon etter bokføringsloven. Mer

Høring - foreslått oppheving av mval. § 3-16

| Tags: Merverdiavgift

Finansdepartementet har sendt på høring forslag om å oppheve unntaket i merverdiavgiftsloven § 3-16 for omsetning av forvaltningstjenester fra et boligbyggelag til et tilknyttet borettslag. Mer

Forholdsmessig fradrag ved utleie av fast eiendom - kommunale idrettsanlegg

| Tags: Merverdiavgift

Uttalelse fra Skattedirektoratet om forholdsmessig fradrag for merverdiavgift ved utleie av fast eiendom. Mer

Last ned vår gratis fristkalender
for 2018 og 2019

Last ned vår gratis fristkalender og få god oversikt over frister i regnskapet 2018 og/eller 2019

Kalenderen gir deg en god oversikt over frister enten du jobber med lønn, bokføring, rapportering eller årsregnskapet. Her får du alle frister for A-meldingen, skatt, MVA-meldingen med mer.

Last ned

Videoer

Videoer gir en kort introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett.

Bli mer effektiv i dib!

Se videoer

Våre kunder

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud