Nyheter

Behandling av merverdiavgift ved rabatter i bilbransjen

| Tags: Merverdiavgift

Skattedirektoratet har i et fellesskriv gitt retningslinjer for behandling av merverdiavgift og dokumentasjon av grunnlaget for rabatten når det utbetales rabatter der salget av bilene har gått fra bilimportør via bilforhandler til leasingselskap, mens rabatten utbetales direkte fra bilimportør til leasingselskapet. Mer

Nye retningslinjer om merverdiavgift ved internasjonal tjenestehandel

| Tags: Merverdiavgift

OECD har publisert retningslinjer for merverdiavgiftsbehandling ved internasjonal tjenestehandel mellom næringsdrivende (B2B). Hensikten med disse retningslinjene er å gi internasjonale standarder for å motvirke både dobbeltbeskatning og utilsiktet ikke-beskatning. Mer

Nytt tema: Kassedifferanse

| Tags: Bokføring, Merverdiavgift

Temaet tar for seg bokføring av kassedifferanser igjennom året og ved årsslutt. Mer

Nytt tema: Kjøp og salg av gull

| Tags: Bokføring, Merverdiavgift

Temaet gjelder kjøp og salg av gull ned til en finhetsgrad på 325 tusendeler, uansett form på gullet, når det omsettes etter vekt og finhetsgrad. Dvs. at omsetning av smykker, klokker og andre gjenstander ikke omfattes av dette temaet. Mer

Endring i merverdiavgiftsforskriften - Overføring av justeringsforpliktelse

| Tags: Merverdiavgift

Forskriftsendringene gjelder justering av inngående merverdiavgift i forbindelse med fisjon/fusjon og bruk av "hjelpeselskap". Endringene trer i kraft straks. Mer

Nytt tema: Tilleggsavgift (merverdiavgift)

| Tags: Bokføring, Merverdiavgift

Omhandler bl.a. vilkårene for ileggelse av tilleggsavgift samt bokføring av avgiften. Mer

Merverdiavgiftshåndboken (10. utgave) 2014 er publisert

| Tags: Merverdiavgift

Håndboken tar sikte på å gi en omtale av bestemmelsene i merverdiavgiftsloven, med særlig vekt på avgiftsmyndighetenes praksis. Boken er oppdatert med lovendringer, rettsavgjørelser og ny praksis. Mer

BFU 21/13 Spørsmål om anleggsbidrag for omlegging/nedgraving av eksisterende kraftlinje skal avgiftsberegnes

| Tags: Merverdiavgift

Skattedirektoratets uttalelse om hvorvidt et nettselskap skal beregne merverdiavgift av det beløp de oppkrever av Utbygger til dekning for sine utgifter. Mer

BFU 19/13 Avgiftsplikt ved drift av simulatorsenter

| Tags: Merverdiavgift

Skattedirektoratets uttalelse om deler av virksomheten omfattes av unntaket for utleie av fast eiendom, og om avgiftsberegning av utbetaling i henhold til en garanti for en minsteleie. Mer

Last ned vår gratis fristkalender
for 2018 og 2019

Last ned vår gratis fristkalender og få god oversikt over frister i regnskapet 2018 og/eller 2019

Kalenderen gir deg en god oversikt over frister enten du jobber med lønn, bokføring, rapportering eller årsregnskapet. Her får du alle frister for A-meldingen, skatt, MVA-meldingen med mer.

Last ned

Videoer

Videoer gir en kort introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett.

Bli mer effektiv i dib!

Se videoer

Våre kunder

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud