Nyheter

Omsetning av retten til å benytte idrettsutøvere

| Tags: Merverdiavgift

Skattedirektoratet har kommet med retningslinjer til hvordan skattekontorene skal behandle spørsmål om avgiftsforholdene ved omsetning av retten til å benytte idrettsutøvere. Mer

Nytt tema: Honorarer til utenlandske artister

| Tags: Bokføring, Merverdiavgift

Dette temaet tar for seg beregning av artistskatt og bokføring av honorarer til utenlandske artister. Mer

Nytt tema: Gramo- og Tonoavgift

| Tags: Bokføring, Merverdiavgift

Alle som fremfører eller bruker musikk offentlig, må betalt avgift til rettighetshaverne etter Åndsverkloven og Forskrift til åndsverkloven. Mer

Turistsalgsordningen - endringer i merverdiavgiftsforskriften

| Tags: Merverdiavgift

Forskriftsendringene gjelder endringer i krav til kontrollorganets beliggenhet og presisering av dokumentasjonskravene. Mer

Avgiftsfritt å låne utenlandsregistrerte biler

| Tags: Merverdiavgift

Tilpasning av det norske regelverket slik at det er i tråd med EØS-avtalen, gjør at det fra 1. februar 2014 er mulig for personer bosatt her i landet å bruke utenlandsregistrerte privatlånte biler i Norge i 25 dager uten å registrere bilen og betale avgifter (engangsavgift og merverdiavgift). Mer

Fradragsrett for inngående merverdiavgift for forskningsinstitutt

| Tags: Merverdiavgift

Skattedirektoratet har kommet med en prinsipputtalelse om fradragsretten til forskningsinstitusjoner ved utførelse av oppdragsforskning og bidragsforskning. Mer

Prinsipputtalelse om merverdiavgift og konkurs

| Tags: Merverdiavgift

Skattedirektoratet gir en samlet oversikt over tidligere uttalelser og besvarelser i en rekke enkeltsaker og forespørsler hvor ulike avgiftsmessige spørsmål knyttet til konkursboer har vært vurdert. Mer

Kravet om "effektuert leiekontrakt" som omhandlet i SKD 8/11

| Tags: Merverdiavgift

På bakgrunn av Finansdepartementets brev av 17. desember 2013, har Skattedirektoratet trukket tilbake kravet om «effektuert leiekontrakt», slik dette fremgår av SKD 8/11. Mer

Frivillig MVA-registrering inn i Enhetsregisteret

| Tags: Merverdiavgift

Brønnøysundregistrene informerer at opplysninger om frivillig registrering i Merverdiavgiftsregisteret snart er på plass i Enhetsregisteret. Oppdateringen av Enhetsregisteret skjer nå gradvis over flere dager. Mer

Nytt tema: Elektronisk kommunikasjon - Naturalytelse/utgiftsgodtgjørelse fra 2014

| Tags: Bokføring, Lønn, Merverdiavgift

Temaet omhandler den nye sjablongmodellen for beskatningen av arbeidsgiverfinansierte EKOM-tjenester som gjelder fra og med 1. januar 2014. Mer

Last ned vår gratis fristkalender
for 2018 og 2019

Last ned vår gratis fristkalender og få god oversikt over frister i regnskapet 2018 og/eller 2019

Kalenderen gir deg en god oversikt over frister enten du jobber med lønn, bokføring, rapportering eller årsregnskapet. Her får du alle frister for A-meldingen, skatt, MVA-meldingen med mer.

Last ned

Videoer

Videoer gir en kort introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett.

Bli mer effektiv i dib!

Se videoer

Våre kunder

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud