Nyheter

Oppsummering av viktige regelendringer fra 1. januar 2014

Regelendringer på Finansdepartementets områder som gjelder skatter, avgifter og finansmarkedene fra 1. januar 2014. Mer

Merverdiavgift - fradragsretten ved utleie av fast eiendom

| Tags: Merverdiavgift

Finansdepartementet har i en prinsipputtalelse gitt uttrykk for sitt syn på gjeldende rett i spørsmålet om fradragsretten ved utleie av fast eiendom. Mer

Ny retningslinje om frivillig registrering

| Tags: Merverdiavgift

Skattedirektoratet har kommet med retningslinjer for virksomheter som er ordinært registrert i Merverdiavgiftsregisteret og som har søkt om frivillig registrering for utleie av bygg eller anlegg etter mval. § 2-3 (1), og der registreringsvedtaket ennå ikke er truffet. Mer

Finanstilsynet advarer forbrukere om bruk av virtuelle valutaer

Det europeiske banktilsynet (European Banking Authority, EBA) advarer forbrukerne mot mulig risiko ved å kjøpe, handle med og inneha virtuelle valutaer slik som Bitcoin. Finanstilsynet har deltatt i utarbeidelsen av denne advarselen. Mer

BFU 16/13: Spørsmål om donasjoner skal med i beregningsgrunnlaget for merverdiavgift

| Tags: Merverdiavgift

Skal en donasjon til en ideell organisasjon som blir gitt i forbindelse med et varekjøp tas med i selgers merverdiavgiftsgrunnlag? Mer

BFU 15/13: Utbyggers avgiftsplikt ved levering av tilleggsytelser til kjøpere av nye andelsleiligheter

| Tags: Merverdiavgift

Et selskap som oppfører boliger i egen regi har stilt spørsmål angående de avgiftsmessige konsekvensene når kjøpere av andeler i et borettslag foretar endringer i form av tilleggsytelser (tilvalg). Selskapet har ingen ansatte og er av den grunn ikke avgiftspliktig etter mval. § 3-26, og faller utenfor merverdiavgiftsloven, jf. mval. § 3-11 (1) Mer

SKD prinsipputtalelse: Tap på krav ved bruk av kredittforsikring - mval. § 4-7

| Tags: Merverdiavgift

Skattedirektoratet har publisert svar på spørsmålet om en næringsdrivende som får dekket et konstatert tap gjennom kredittforsikring fortsatt har adgang til å tilbakeføre tidligere beregnet utgående tap på fordringen i medhold av mval. § 4-7, jfr. fmva. § 4-7-1. Mer

Nye tema: Skjenkebevilling og vinlotteri på jobben

| Tags: Bokføring, Lønn, Merverdiavgift

Under tema Alkohol og tobakk har vi nå laget to konteringsforslag som gjelder skjenkebevilling og vinlotteri på jobben. Mer

Bruk av bitcoins - skatte- og avgiftsmessige konsekvenser

| Tags: Merverdiavgift, Skatt

Skattedirektoratet har i en prinsipputtalelse redegjort for den skatte- og avgiftsmessige behandlingen av bitcoins ("virtuell valuta"). Mer

Mval. § 3-7 - omsetning av tjenester i form av adgang til prisutdelinger

| Tags: Merverdiavgift

I Skattedirektoratets fellesskriv gis tolkning av konsertunntaket i mval. § 3-7 (1). Mer

Last ned vår gratis fristkalender
for 2018 og 2019

Last ned vår gratis fristkalender og få god oversikt over frister i regnskapet 2018 og/eller 2019

Kalenderen gir deg en god oversikt over frister enten du jobber med lønn, bokføring, rapportering eller årsregnskapet. Her får du alle frister for A-meldingen, skatt, MVA-meldingen med mer.

Last ned

Videoer

Videoer gir en kort introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett.

Bli mer effektiv i dib!

Se videoer

Våre kunder

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud