Nyheter

Regnskapssirkulære 2012 fra Ernst og Young

| Tags: IFRS, Årsregnskap

Regnskapssirkulæret dekker temaer som er aktuelle i forbindelse med årsregnskapet for 2012. Ettersom det for enkelte er et krav, mens andre kan velge å rapportere etter IFRS, omhandler sirkulæret både god regnskapsskikk og IFRS Mer

Ny kilde i DIB: Årsoppgjørsboken fra Ernst og Young

| Tags: Årsregnskap

Boken Årsavslutning 2012 er ment å være et hjelpemiddel for alle som arbeider med avleggelse av årsregnskap etter regnskapsloven og norsk god regnskapsskikk. Boken dekker ikke problemstillinger knyttet til avleggelse av regnskap etter internasjonale regnskapsstandarder (IFRS) eller forenklet IFRS. Mer

Oppsummering av viktige regelendringer fra 1. januar 2013

Regelendringer på Finansdepartementets områder som gjelder skatter, avgifter, finansmarkedene og Statens pensjonsfond fra 1. januar 2013. Mer

Endringer i regnskapsførerforskriften

| Tags: Bokføring, Kommuneregnskap

Finanstilsynet har fastsatt endringer i regnskapsførerforskriften. Mer

SKD 1/13 Regnskapsføreres plikter. Oversendelse av opplysninger til Finanstilsynet når regnskapsførere har misligholdt sine plikter.

| Tags: Bokføring, Årsregnskap

Skattedirektoratets melding gir en oversikt over sentrale regler i lov og forskrift om autorisasjon av regnskapsførere, og den gir retningslinjer for skatteetatens oversendelse av opplysninger om regnskapsførere til Finanstilsynet. Mer

Nytt tema : Utbytte - kostmetoden

| Tags: Bokføring, Revisjon, Årsregnskap

Temaet tar for seg begrepet utbytte, beregning av maks utbytte, regnskapsføring av utbytte for avgiver og mottaker samt utbytte og formue. Mer

Oppdatert veiledning pensjonsforutsetninger pr 31.12.2012

| Tags: IFRS, Årsregnskap

Veiledningen er tilpasset den endrede veiledningen til IAS 19 Ytelser til ansatte, i tillegg er beregningsforutsetningene oppdatert basert på markedssituasjonen pr. 31. desember 2012. For foretak som har innhentet pensjonsberegningene på et tidligere tidspunkt, må det vurderes om endringene i forutsetninger fra beregningstidspunktet til balansedagen har vesentlig effekt på regnskapet. I så fall må det foretas en oppdatering av beregningen på balansedagen. Mer

NRS 6 Pensjonskostnader er endret

| Tags: Årsregnskap

Etter høring i 2012, er det foretatt enkelte endringer i NRS 6. Bakgrunnen for endringene, er endringer i IAS 19 Ytelser til ansatte i 2011 med regnskapsmessig virkning fra 1.1.2013 Mer

Endringer i regnskapsføring av norske pensjonsforpliktelser

| Tags: IFRS, Årsregnskap

Regnskapsstiftelsen oppdaterte og publiserte veiledningen den 30. november under nytt navn: NRS(V) IAS 19 Ytelser til ansatte. De har også publisert en uttalelse om bakgrunnen for endringene, samt et supplement til veiledningen basert på markedsdata per 30. november. Mer

Foreløpige standarder blir endelige

| Tags: Årsregnskap

NRS (F) Transaksjoner og regnskap i utenlandsk valuta er omgjort til endelig standard NRS 20 uten at det er foretatt endringer i standarden.NRS (F) Immaterielle eiendeler er omgjort til endelig standard NRS 19 med noen materielle endringer. Mer

Last ned vår gratis fristkalender
for 2018 og 2019

Last ned vår gratis fristkalender og få god oversikt over frister i regnskapet 2018 og/eller 2019

Kalenderen gir deg en god oversikt over frister enten du jobber med lønn, bokføring, rapportering eller årsregnskapet. Her får du alle frister for A-meldingen, skatt, MVA-meldingen med mer.

Last ned

Videoer

Videoer gir en kort introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett.

Bli mer effektiv i dib!

Se videoer

Våre kunder

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud