Nyheter

Ny forskrift - Unntak fra kravet til redegjørelse om aksjeinnskudd med andre eiendeler enn penger

| Tags: Aksjeselskaper, Revisjon, Styrearbeid

Fra 15. nov. 2013 er det ikke lenger et absolutt krav om å utarbeide redegjørelse om aksjeinnskudd med andre eiendeler enn penger. Mer

Høringsutkast: ISRE 2400 ”Oppdrag som gjelder forenklet revisorkontroll av regnskaper

| Tags: Revisjon

Standarden vil erstatte den gjeldende ISRE 2400 "Forenklet revisorkontroll av regnskaper" og det tidligere publiserte oversettelsen av IAASBs høringsutkast til revidert standard. Mer

Høringsuttalelse på ny attestasjonsuttalelse om sammenstilling av proforma informasjon

| Tags: Revisjon

Revisjonskomiteens har utarbeidet et utkast til attestasjonsstandard som er ment å erstatte den gjeldende "Veiledning til revisors kontroll knyttet til proforma finansiell informasjon i EØS-prospekt informasjonsdokument". Mer

Finanstilsynet har publisert tematilsynets rapport for 2012.

| Tags: Revisjon

Tilsynet var rettet mot revisjon av inntekter og revisors virksomhetsforståelse. Den største svakheten var at revisor ikke hadde sett revisjonshandlingene i de ulike fasene av revisjonsprosessen i sammenheng. Mer

Felles uttalelse fra Advokatforeningen og DNR verørende revisjon av advokater

| Tags: Revisjon

Advokatforeningen og revisorforeningen har publisert en felles uttalelse som omhandler revisors forhold til advokaters taushetsplikt ifm revisjon av advokater. Mer

Revisjonsberetninger 2011 – noen erfaringer

| Tags: Revisjon

DnR har publisert en ny artikkel angående erfaringer om bruk av ny revisjonsberetning på Oslo Børs. Mer

Revisjonsstandarder på engelske - ISA-er

| Tags: Revisjon

ISA-ene på engelsk er publisert og det er nå mulig å speile de norske revisjonsstandardene mot de engelske og vise versa. Mer

Ny artikkel i Revisjon og Regnskap - Status nye EU-regler om revisjon

| Tags: Revisjon

EU-kommisjonen fremmet i november 2011 forslag til nye EU-regler om revisjon og revisorer – «Reform av revisjonsmarkedet». Mer

Last ned vår gratis fristkalender
for 2018 og 2019

Last ned vår gratis fristkalender og få god oversikt over frister i regnskapet 2018 og/eller 2019

Kalenderen gir deg en god oversikt over frister enten du jobber med lønn, bokføring, rapportering eller årsregnskapet. Her får du alle frister for A-meldingen, skatt, MVA-meldingen med mer.

Last ned

Videoer

Videoer gir en kort introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett.

Bli mer effektiv i dib!

Se videoer

Våre kunder

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud