Nyheter

Ny artikkel i Revisjon og Regnskap - Status nye EU-regler om revisjon

| Tags: Revisjon

EU-kommisjonen fremmet i november 2011 forslag til nye EU-regler om revisjon og revisorer – «Reform av revisjonsmarkedet». Mer

Oppbevaring av regnskapsmateriale på vegne av bokføringspliktige

| Tags: Bokføring, Revisjon, Årsregnskap

Skattedirektoratet har kommet med en uttalselse 5. februar 2013 der det presiseres at den bokføringspliktige er ansvarlig for at regnskapsmaterialet oppbevares i samsvar med bokføringslovens krav også i de tilfeller der oppbevaringen er outsourset til en annen part. Mer

Oppdatering: Lovkommentar til regnskapsloven

| Tags: Bokføring, Revisjon, Årsregnskap

Lovkommentarene til regnskapsloven har blitt oppdatert og er nå tilgjengelig både som et eget dokument samt at de er trukket til de relevante paragrafene i regnskapsloven. Mer

Oppsummering av viktige regelendringer fra 1. januar 2013

Regelendringer på Finansdepartementets områder som gjelder skatter, avgifter, finansmarkedene og Statens pensjonsfond fra 1. januar 2013. Mer

Nytt tema : Utbytte - kostmetoden

| Tags: Bokføring, Revisjon, Årsregnskap

Temaet tar for seg begrepet utbytte, beregning av maks utbytte, regnskapsføring av utbytte for avgiver og mottaker samt utbytte og formue. Mer

Ny artikkel i Revisjon og Regnskap - Revisjonsbevis

| Tags: Revisjon

I denne artikkelen gjennomgås en del av kravene knyttet til innhenting av revisjonsbevisene basert på kravene i standardene i 500-serien i ISA-ene. Mer

Ny artikkel i Revisjon og Regnskap - Toll- og avgiftsrevisjon: Hva revisor bør være oppmerksom på

| Tags: Revisjon

Temaet omhandler toll- og avgiftsrevisjon; hvilke typer virksomheter som er gjenstand for kontroll, hvordan tollrevisorene utfører kontrollene, hvem som anses som tollskyldner/avgiftspliktig og hvilke konsekvenser det kan få når det i toll- og avgiftsrevisjonen avdekkes feil. Mer

Nytt tema: Fritaksmetoden - eksempel ved salg av aksjer

| Tags: Bank/finans, Revisjon, Skatt, Årsregnskap

Temaet tar for seg salg av aksjer hvor transaksjonen faller inn under fritaksmetoden samt de skattemessige konsekvensene av denne transaksjonen. Mer

Nytt tema: Varelager og ukurans

| Tags: Bokføring, Revisjon, Skatt, Årsregnskap

Temaet tar for seg hva ukurans er, regnskapsmessig føring etter brutto-/nettometoden og hvordan ukurans hensynstas i ligningspapirene. Mer

Nytt tema: Valutajustering varelager

| Tags: Bokføring, Revisjon, Skatt, Årsregnskap

Temaet beskriver hvordan man skal håndtere agio/disagio som oppstår ved varekjøpstransaksjoner og valutajustering av varelager. Mer

Last ned vår gratis fristkalender
for 2018 og 2019

Last ned vår gratis fristkalender og få god oversikt over frister i regnskapet 2018 og/eller 2019

Kalenderen gir deg en god oversikt over frister enten du jobber med lønn, bokføring, rapportering eller årsregnskapet. Her får du alle frister for A-meldingen, skatt, MVA-meldingen med mer.

Last ned

Videoer

Videoer gir en kort introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett.

Bli mer effektiv i dib!

Se videoer

Våre kunder

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud