Nyheter

Forsinkelsesrente for andre halvår 2016 er fastsatt

Finansdepartementet har fastsatt forsinkelsesrenten til 8,50 % fra 1. juli 2016. Mer

Vesentlig bedring ved kvalitetskontroll for revisorer for 2015

| Tags: Revisjon

Godkjente kontroller utgjorde 91,2 % i 2015 mot 65,5 % året før. Det var også en vesentlig reduksjon i andel revisorer som får oppfølgingskontroll. Mer

Revidert nasjonalbudsjett for 2016 - Endringer i skatte-, avgifts- og tollovgivningen

Regjeringen har nå lagt frem revidert nasjonalbudsjett for 2016. Det foreslås enkelte endringer i skatte-, avgifts- og tollovgivningen. Mer

Eksempelsamling med nye revisjonsberetninger

| Tags: Revisjon

Eksempelsamlingen er oppdatert som følge av at ISA 700 og følgende relaterte standarder er oppdatert. De nye malene søker å gi bedre kommunikasjon med regnskapsbrukerne, samt økt åpenhet og forbedringer i struktur og lesbarhet. Mer

Utfordringer for kommunens kontrollutvalg

| Tags: Kommunerevisjon, Kommuneøkonomi

De folkevalgte gir i praksis fra seg kontroll og styring ved opprettelse av IKS.Dersom en eierkommune i et IKS ønsker en endring i forhold til det styret foreslår, må i utgangspunktet alle representantskapsmedlemmene ta saken tilbake til sine kommunestyrer og i «verste fall» utarbeide nye budsjettforslag etc. Mer

Ingen nye samkommuner fremover

| Tags: Kommunerevisjon, Kommuneøkonomi

Slutt på mulighet for å lage samkommuner fra 25. april 2016. Eksisterende samkommuner skal avvikles innen 1. januar 2010. Mer

KOSTRA-tall for 2015 viser store forskjeller mellom kommunene

| Tags: Kommunerevisjon, Kommuneøkonomi

Det er fortsatt store variasjoner mellom kommuner, både i dekningsgrader, kostnad per enhet og prioriteringer. Hvorvidt det er reelle forskjeller eller feilrapportering, må den enkelte kommune svare for. Trolig er det litt begge deler. Mer

Fristkalender 2018

Last ned vår gratis fristkalender og få god oversikt over frister i regnskapet 2018!

Kalenderen gir deg en god oversikt over frister enten du jobber med lønn, bokføring, rapportering eller årsregnskapet. Her får du alle frister for A-meldingen, skatt, MVA-meldingen med mer.

Last ned

Videoer

Videoer gir en kort introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett.

Bli mer effektiv i dib!

Se videoer

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud

Våre kunder