Nyheter

Høring - revisors rapportering

| Tags: Revisjon

Høringen gjelder forslag til ny revisjonsberetning og oversettelse av revisjonsstandardene vedrørende revisors beretning. Den nye beretningen skal etter forslaget benyttes første gang ved revisjon av regnskaper som avsluttes 15. desember 2016 eller senere. Mer

Høring - Nøytral merverdiavgift i helseforetakene

Finansdepartementet har sendt på høring et forlag om nøytral merverdiavgift i helseforetakene. Mer

Bekreftelser av offentlige tilskudd må være uavhengige

| Tags: Revisjon

Revisorforeningen mener at regnskapsfører eller en annen som deltar i utarbeidelsen av den informasjonen som skal bekreftes ikke er tilstrekkelig uavhengig til å sikre at tilskudd er gitt på riktig grunnlag. Mer

Erstatning for mangelfull rådgivning og revisjon

| Tags: Revisjon

Revisor opptrådte erstatningsbetingende uaktsomt ved å gi råd om gjennomføring av en modell for fradragsføring av merverdiavgift, uten samtidig å opplyse revisjonsklienten om at frivillig registrering i henhold til merverdiavgiftslovgivningen var en nødvendig forutsetning for fradragsføringen. Mer

Uavhengig attestasjon etter ISAE 3000

| Tags: Revisjon

ISAE 3000 dekker attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk økonomisk informasjon. Vi har utarbeidet et engasjementsbrev og en uttalelse som kan brukes ved denne type oppdrag. Mer

Kvalitetskontrollen av revisorer 2014

| Tags: Revisjon

Resultater fra kvalitetskontrollen i 2014 viser en markant økning i antall kontroller som ikke godkjennes, og hvor revisorene dermed får ny kontroll i 2015. Mer

Merknader etter selskapstilsyn

| Tags: Revisjon

I perioden 3.- 21. november 2014 avholdt Finanstilsynet stedlig tilsyn hos Ernst & Young AS (EY). Inspeksjonen ble gjennomført i samarbeid med det amerikanske revisortilsynet (PCAOB). Mer

Oversikt regnskaps-, bokførings- og revisjonsplikt

| Tags: Bokføring, Revisjon, Årsregnskap

Vi har laget en oversikt over hvilke selskapstyper som har regnskaps-, bokførings- og revisjonsplikt og hvilke kriterier som må være oppfylt. Mer

Audit instructions for the subsidiaries

| Tags: Revisjon

Vi har lagt ut en revisjonsinstruks til bruk ved revisjon av konsern hvor det er flere revisjonsteam involvert. Mer

Finanstilsynet gir sterk kritikk for sponsoravtale med klient

| Tags: Revisjon

Sponsoravtale med revisjonsklient er i strid med revisorlovens uavhengighetsregler. Et revisjonsselskap får sterk kritikk for sponsoravtale med egen revisjonsklient. Mer

Last ned vår gratis fristkalender
for 2018 og 2019

Last ned vår gratis fristkalender og få god oversikt over frister i regnskapet 2018 og/eller 2019

Kalenderen gir deg en god oversikt over frister enten du jobber med lønn, bokføring, rapportering eller årsregnskapet. Her får du alle frister for A-meldingen, skatt, MVA-meldingen med mer.

Last ned

Videoer

Videoer gir en kort introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett.

Bli mer effektiv i dib!

Se videoer

Våre kunder

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud