Nyheter

Frister for registrering i Foretaksregisteret innen årsskiftet

| Tags: Selskapsrett, Styrearbeid, Skatt, Revisjon

Brønnøysundregistrene har kunngjort fristene for registrering innen årsskiftet. Mer

Slik ble endringene i aksjelovene

| Tags: Børs/verdipapirer, Selskapsrett

Lovendringene som ble vedtatt i juni og desember 2018 trer i kraft på ulike tidspunkt i 2019. - Færre minstekrav til vedtektene – i kraft 1.3.2019 - Daglig leders rapporteringsplikt til styret blir teknologinøytral – i kraft 1.1.2019 Mer

Sjekkliste for å få oversikt over endringer i aksjelovene

| Tags: Selskapsrett

Synes du det er vanskelig å ha oversikt over endringer i aksjelovene og når de trer ikraft? Mer

Sjekkliste for forkjøpsrett til aksjer

| Tags: Selskapsrett

Hovedregelen i aksjeloven er at når aksjer overdras, kan de andre aksjeeierne kreve forkjøpsrett til aksjene. Mer

Maler og sjekkliste for aksjespleis

| Tags: Selskapsrett, Styrearbeid

Ved aksjespleis endres pålydende på aksjene uten at aksjekapitalen endres. Resultatet blir færre aksjer med høyere pålydende. Mer

Redegjørelse fra styret ved finansiell bistand til erverv av aksjer i selskapet - asl. § 8-10

| Tags: Selskapsrett, Styrearbeid

Nå finner du en egen dokumentmal for lån som selskapet skal gi Mer

Enklere regler om vedtekter, avvikling og mellombalanser

| Tags: Revisjon, Selskapsrett, Styrearbeid

Blant endringene i aksjelovene finner du at kravet til revisjon av mellombalanser er opphevet, og at selskaper uten revisor ikke trenger å revidere avviklingsoppstillingene Mer

Trekantfusjon med flere overdragende selskaper

| Tags: Selskapsrett

I vår sjekkliste for fusjoner har vi nå også fått trekantfusjon med flere overdragende selskaper. Mer

Forenklinger i aksjereglene om vedtekter, avvikling og mellombalanser

| Tags: Selskapsrett

Innstillingen ble lagt frem den 22.11.2018 og er en oppfølging av forslagene som ble fremmet av regjeringen den 15.6.2018 Mer

Opptaksfusjon - flere overdragende selskaper

| Tags: Selskapsrett

I vår sjekkliste for fusjoner har vi nå også fått opptaksfusjon med flere overdragende selskaper. Mer

Last ned vår gratis fristkalender
for 2018 og 2019

Last ned vår gratis fristkalender og få god oversikt over frister i regnskapet 2018 og/eller 2019

Kalenderen gir deg en god oversikt over frister enten du jobber med lønn, bokføring, rapportering eller årsregnskapet. Her får du alle frister for A-meldingen, skatt, MVA-meldingen med mer.

Last ned

Videoer

Videoer gir en kort introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett.

Bli mer effektiv i dib!

Se videoer

Våre kunder

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud