Nyheter

Frister for registrering i Foretaksregisteret innen årsskiftet

| Tags: Revisjon, Selskapsrett, Skatt, Styrearbeid

Brønnøysundregistrene har kunngjort fristene for registrering innen årsskiftet. Mer

Regnskapsmessige problemstillinger om Offentlig Privat Samarbeid (OPS)

Redegjørelse for ulike former for OPS-avtaler og drøfting av regnskapsmessige problemstillinger ble fastsatt i eget notat av GKRS' styre 17.6.2016. Mer

Lederlønnserklæring

| Tags: IFRS, Selskapsrett

Allmennaksjeselskaper skal i årsrapporteringen gi en erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte. Dib har oversiktlig informasjon om innholdet og en mal som kan hjelpe deg på vei. Mer

Opptak av konvertibelt lån - mal låneavtale

| Tags: Selskapsrett

Konvertible lån kan være økonomisk gunstige for både kreditor og selskapet. Dersom du skal ta opp eller gi et konvertibelt lån, må du følge reglene i asl./asal. § 11-1 mv. I dib finner du nå både mal for selve låneavtalen og alle nødvendige selskapsdokumenter som f.eks. protokoller. I prosessbeskrivelsen som heter "Opptak av konvertibelt lån" har vi samlet alle malene slik at de enkelt kan fylles ut i én omgang, samt at du får en forklaring av lovens vilkår. Mer

Avvikling av ansvarlig selskap (ANS og DA) - sjekkliste med maler

| Tags: Selskapsrett

Nå har vi laget en egen sjekkliste med maler spesielt tilpasset avvikling av ANS og DA. Se linken under Relaterte kilder nedenfor. Mer

Kapitalforhøyelse med tingsinnskudd og økning av pålydende - sjekkliste og maler

| Tags: Selskapsrett

Ofte vil det være enklere å øke pålydende på eksisterende aksjer fremfor å utstede nye aksjer. Mer

Forenklinger i aksjeloven og allmennaksjeloven

| Tags: Selskapsrett

Nærings- og fiskeridepartementet foreslår å myke opp reglene som begrenser selskapers adgang til å gi kreditt eller stille sikkerhet ved erverv av aksjer i selskapet. Mer

Forenklet generalforsamlingsbehandling - prosess med maler

| Tags: Selskapsrett

Skal du bistå med å avholde ordinær generalforsamling og ønsker å bruke de forenklede saksbehandlingsreglene kan du bruke dibs prosess om dette. Reglene om forenklet generalforsamlingsbehandling krever enstemmighet om slik behandling og passer derfor i utgangspunktet best for selskaper med en eller få aksjeeiere. Mer

Gjeldskonvertering ved økning av pålydende - Sjekkliste med maler

| Tags: Revisjon, Selskapsrett, Styrearbeid

Sjekklisten beskriver hvordan man går frem når man ønsker å forhøye aksjekapitalen i selskapet ved å bruke gjeldskonvertering med økning av pålydende på aksjene. Samtidig finner du eksempler på dokumenter som tilfredsstiller lovens krav og som ligger i en dokumentgenerator slik at utfyllingen er enklere og tar kortere tid. Mer

Last ned vår gratis fristkalender
for 2018 og 2019

Last ned vår gratis fristkalender og få god oversikt over frister i regnskapet 2018 og/eller 2019

Kalenderen gir deg en god oversikt over frister enten du jobber med lønn, bokføring, rapportering eller årsregnskapet. Her får du alle frister for A-meldingen, skatt, MVA-meldingen med mer.

Last ned

Videoer

Videoer gir en kort introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett.

Bli mer effektiv i dib!

Se videoer

Våre kunder

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud