Nyheter

Sjekklistene for skattemelding for ENK og AS er oppdatert

| Tags: Skatt

I sjekklistene får du en oversikt over de vanligste skjemaene og postene for aksjeselskaper og enkeltpersonforetak som kan være nyttig ved utfyllingen av skattemeldingen og de andre RF-skjemaene. Mer

Sjekkliste for utfylling av skattemeldingen mv. for ENK

| Tags: Skatt

Dekker skattemeldingen og andre RF-skjemaer for personlig næringsdrivende (enkeltpersonforetak) Mer

Regelverksendringer fra Finansdepartementet fra 1. januar 2019

| Tags: Merverdiavgift, Lønn, Skatt, Bank/finans

Finansdepartementet gir en oversikt over noen viktige regelendringer fra 1. januar 2019 på egne ansvarsområder. Mer

Endringer i skatteavtalene Norge har med andre land

| Tags: Skatt

Fra 2020 kan 28 av Norges skatteavtaler endres Mer

Nye skatteregler om rabatter og naturalytelser i arbeidsforhold

| Tags: Lønn, Skatt

Fra 01.01.2019 innføres nye regler om den skattemessige behandlingen av naturalytelser og rabatter i arbeidsforhold. Skattedirektoratet ga 15.11.2018 en prinsipputtalelse angående endringene og arbeidsgivers plikter knyttet til disse. Uttalelsen avklarer og avgrenser deler av skatteplikten. Mer

Forslag til statsbudsjett for 2019

| Tags: Revisjon, Lønn, Skatt

Mandag den 08. oktober 2018 presenterte finansminister Siv Jensen regjeringens forslag til statsbudsjett for 2019. Mer

Frister for registrering i Foretaksregisteret innen årsskiftet

| Tags: Revisjon, Selskapsrett, Styrearbeid, Skatt

Brønnøysundregistrene har kunngjort fristene for registrering innen årsskiftet. Mer

Revidert nasjonalbudsjett for 2018

| Tags: Skatt

Revidert nasjonalbudsjett for 2018 er lagt frem Mer

Klargjørende uttalelse fra FIN vedr grenseoverskridende fusjon og fisjon

| Tags: Skatt

Lemping på kontinuitetsvilkåret gjør det enklere å gjennomføre fusjoner og fisjoner over landegrensene Mer

Tema om virtuell valuta

| Tags: Bokføring, Merverdiavgift, Skatt

Nytt tema om virtuell valuta - kryptovaluta - bitcoin, hvor du får oversikt over skattemessig, avgiftsmessig og regnskapsmessige regler knyttet til dette. Mer

Last ned vår gratis fristkalender
for 2018 og 2019

Last ned vår gratis fristkalender og få god oversikt over frister i regnskapet 2018 og/eller 2019

Kalenderen gir deg en god oversikt over frister enten du jobber med lønn, bokføring, rapportering eller årsregnskapet. Her får du alle frister for A-meldingen, skatt, MVA-meldingen med mer.

Last ned

Videoer

Videoer gir en kort introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett.

Bli mer effektiv i dib!

Se videoer

Våre kunder

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud