Nyheter

Endring i reglene for beregning av gevinst og tap for fysiske driftsmidler som tidligere er tatt inn i norsk beskatningsområde

| Tags: Skatt

FIN har nå vedtatt en oppmykning i reglene for beskatning av driftsmidler ved uttak fra norsk beskatningsområde. Mer

Det er nå vedtatt nye regler om beskatning av aksjer mv. som forvaltes av livsforsikringsselskap og pensjonsforetak

| Tags: Skatt

Endringsforskriften trer i kraft straks, med virkning fra og med inntektsåret 2012. Mer

Høringsnotat vedr justering av NOKUS-reglene for å unngå kjedebeskatning av personlige eiere

| Tags: Skatt

Finansdepartement sendte 7. juni ut en høring hvor det foreslås justeringer i reglene om skattlegging av eiere av norsk-kontrollerte selskaper mv. hjemmehørende i lavskatteland (NOKUS). Formålet med endringene er å unngå kjedebeskatning av norske personlige eiere. Departementet foreslår en lovendring som sikrer at fritaksmetoden får anvendelse når personlige eiere lignes for NOKUS-selskapets inntekt. Høringsfristen er satt til 23. august 2013. Mer

Endring av reglene for skattemessig tidfesting av underkurs og overkurs på mengdegjeldsbrev

| Tags: Skatt

Forslaget innebærer at under- og overkurs skattlegges det året mengdegjeldsbrevet realiseres. Mer

Nytt tema: Forsinkelsesavgift dersom ligningspapirene leveres for sent

| Tags: Bokføring, Skatt

Tema omhandler bl.a. fastsettelse, begrensninger i beløpets størrelse og forhold som anses som unnskyldelig grunn, samt kontering av forsinkelsesavgiften. Mer

Nå er det adgang til å foreta skattefri omdanning av NUF til AS/ASA

| Tags: Skatt

Finansdepartementet fastsatte den 24.05.2013 en forskrift om endring av skattelovforskriften § 11-20. Endringen gir mulighet for skattefri omdanning av norsk registrert utenlandsk selskap som skattemessig er hjemmehørende i Norge til aksjeselskap eller allmennaksjeselskap. Mer

Regjeringen varsler skatteendringer for fastlandsbedrifter og petroleumssektoren - Revidert statsbudsjett for 2013

| Tags: Skatt

I en pressemelding foreslår Regjeringen blant annet å sette ned skattesatsen på alminnelig inntekt for selskaper (ikke personlige skattytere) fra 28 prosent til 27 prosent. Mer

Høring - Skatt ved uttak fra norsk beskatningsområde – reduksjon av gevinst for fysiske driftsmidler som tidligere er tatt inn i beskatningsområdet

| Tags: Skatt

Det er foreslått en oppmykning i reglene for beskatning av driftsmidler ved uttak fra norsk beskatningsområde. Mer

Last ned vår gratis fristkalender
for 2018 og 2019

Last ned vår gratis fristkalender og få god oversikt over frister i regnskapet 2018 og/eller 2019

Kalenderen gir deg en god oversikt over frister enten du jobber med lønn, bokføring, rapportering eller årsregnskapet. Her får du alle frister for A-meldingen, skatt, MVA-meldingen med mer.

Last ned

Videoer

Videoer gir en kort introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett.

Bli mer effektiv i dib!

Se videoer

Våre kunder

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud