Nyheter

Høringsnotat - Forslag til nye regler om beskatning av aksjer mv. som forvaltes av livsforsikringsselskap og pensjonsforetak

| Tags: Bank/finans, Skatt

Fritaksmetoden skal etter forslaget ikke lenger omfatte avkastning på aksjer mv. som forvaltes i kollektiv- og investeringsvalgsporteføljen (kundemidlene) hos livsforsikringsselskap og pensjonsforetak. Mer

Nytt tema: Bokføring av skatt i aksjeselskaper (upersonlige skattytere)

| Tags: Bokføring, Skatt, Årsregnskap

Tema gir en oversikt over forskuddsskatt og skatteoppgjør med tilhørende bokføringsforslag for aksjeselskaper (upersonlige skattytere). Mer

Forslag om begrensning av fradrag for rentekostnader i interessefelleskap

| Tags: Skatt

Forslaget innebærer at fradrag for rentekostnader som overstiger 25 pst. av en særskilt fastsatt resultatstørrelse, avskjæres. Mer

Arbeidstakere på nettolønn

| Tags: Lønn, Skatt

Finansdepartementet har kommet med en uttalelse om nettolønnsordningen for norske arbeidstakere med arbeidsopphold i utlandet. Mer

Høring – forslag om endring av reglene om tilordning av gjeldsrenter ved beregning av maksimalt kreditfradrag

| Tags: Lønn, Skatt

Finansdepartementet har sendt forslag om endring i reglene om tilordning av gjeldsrenter ved beregning av maksimalt kreditfradrag på høring. Mer

Høring om rentefradrag for bolig i EØS-land

| Tags: Lønn, Skatt

Finansdepartementet har sendt forslag om at personer bosatt i Norge som eier bolig eller fritidsbolig i EØS-land skal få økt mulighet til å fradragsføre gjeld og gjeldsrenter på høring. Departementet foreslår at de nye reglene skal gjelde fra og med inntektsåret 2013. Mer

Høyesteretts dom av 22. mars 2013 - Spørsmål om gevinst ved innfrielse av ervervede fordringer var oppnådd i eller utenfor virksomhet

| Tags: Skatt

Saken reiser spørsmål om en gevinst ved innfrielse av ervervede fordringer er oppnådd utenfor virksomhet, slik at den er skattefri etter skatteloven § 9-3 første ledd bokstav c nr. 1 eller om gevinsten skal anses vunnet ved virksomhet, jf. skatteloven § 5-1 jf. § 5-30. Mer

Endringer i reglene om Skattefunn

| Tags: Skatt

En bedrift som har partnervirksomhet eller tilknyttet virksomhet skal vurderes sammen med denne når man avgjør om bedriften er en SMB-bedrift. Mer

Høring - rederibeskattede selskapers solidaransvar for arbeidsgiverforpliktelser

| Tags: Lønn, Skatt

Finansdepartementet har sendt på høring forslag om endringer i skattelovforskriften, FSFIN § 8-13-1 . Mer

Uttalelse vedrørende telefon i arbeidsforhold

| Tags: Lønn, Skatt

Skattedirektoratet har kommet med en uttalelse angående regleverket rundt arbeidsgiverfinansierte elektroniske kommunikasjonstjenester (EK-tjeneste). Mer

Last ned vår gratis fristkalender
for 2018 og 2019

Last ned vår gratis fristkalender og få god oversikt over frister i regnskapet 2018 og/eller 2019

Kalenderen gir deg en god oversikt over frister enten du jobber med lønn, bokføring, rapportering eller årsregnskapet. Her får du alle frister for A-meldingen, skatt, MVA-meldingen med mer.

Last ned

Videoer

Videoer gir en kort introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett.

Bli mer effektiv i dib!

Se videoer

Våre kunder

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud