Nyheter

Spørsmål om skattemessig kontinuitet etter skatteloven § 11-21

| Tags: Skatt

Saken gjelder spørsmål om bruksretten til 50 % av fiberpar, kabler, rør og kummer kan overføres skattefritt mellom to konsernselskaper etter skatteloven § 11-21, jf. fsfin § 11-21. Mer

Spørsmål om avskjæring av underskudd ved fusjon

| Tags: Skatt

Spørsmålet er om det er grunnlag for å avskjære det fremførbare underskuddet i overdragende selskap ved den skisserte fusjon, med hjemmel i skatteloven § 14-90. Mer

Behandling av lån som omklassifiseres til utbytte eller lønn

| Tags: Aksjeselskaper, Lønn, Skatt, Årsregnskap

Skattedirektoratet har kommet med en uttalelse om etterfølgende behandling av lån som blir omklassifisert til utbytte eller lønn. Mer

Uttaks- og utbyttebeskatning ved private formuesgoder i selskaper – særlige problemstillinger vedrørende konsernforhold

| Tags: Skatt

Det følger av skatteloven § 5-2 at det skal foretas uttaksbeskatning ved ”uttak til egen bruk og gaveoverføring – herunder også fra aksjeselskap og allmennaksjeselskap – av formuesgjenstand, vare eller tjeneste.” Mer

Reglene om merverdiavgift og omregistrering harmoniseres

| Tags: Merverdiavgift, Skatt

Regelverket rundt når det skal svares omregistreringsavgift er nå tilpasset merverdiavgiftsreglene ved omlevering av kjøretøy for å sikre harmonisering i behandlingen av de to regelsettene. Dette sikrer at det ikke svares både omregistreringsavgift og merverdiavgift i de tilfeller der et kjøretøy tas tilbake av selger for så å bli erstattet med et tilsvarende kjøretøy. Mer

Oppsummering av viktige regelendringer fra 1. januar 2013

Regelendringer på Finansdepartementets områder som gjelder skatter, avgifter, finansmarkedene og Statens pensjonsfond fra 1. januar 2013. Mer

Skattekort - skattetrekk og forskuddsskatt for 2013

| Tags: Lønn, Skatt

Skattedirektoratet har i en kunngjøring gitt en oppsummering om endringer og retningslinjer for behandling av skattekort ved skattetrekk og forskuddsskatt for 2013. Mer

Oversikt over endringer i skattedirektoratets satser for 2013

| Tags: Lønn, Skatt

Skattedirektoratets satser i 2013 er delvis endret fra 2012. Her er en oversikt over de nye satsene som gjelder fom. 01.01.2013. Mer

Skattedirektoratets forskuddssatser for utgiftsgodtgjørelser på tjenestereiser for 2013

| Tags: Lønn, Skatt

Skattedirektoratet har i samråd med Finansdepartementet fastsatt at utgiftsgodtgjørelser utbetalt etter gjeldende satser og bestemmelser i ”Særavtale for reiser innenlands for statens regning” og ”Særavtale for reiser utenlands for statens regning”, kan legges til grunn ved forskuddstrekket for 2013. Mer

Statens satser for reiser utenlands for 2013

| Tags: Lønn, Skatt

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartement (FAD) har lagt ut nye satser for reiser utenlands for statens regning. Disse gjelder fom. 1. januar 2013.Skattereglene for reisegodtgjørelse mv. ble frikoblet fra statens særavtaler fra og med inntektsåret 2011, og satsene for utgiftsgodtgjørelser på tjenestereiser fastsettes nå av Skattedirektoratet i samråd med Finansdepartementet. Skattedirektoratet har foreløpig ikke kunngjort forskuddssatsene for 2013. Mer

Last ned vår gratis fristkalender
for 2018 og 2019

Last ned vår gratis fristkalender og få god oversikt over frister i regnskapet 2018 og/eller 2019

Kalenderen gir deg en god oversikt over frister enten du jobber med lønn, bokføring, rapportering eller årsregnskapet. Her får du alle frister for A-meldingen, skatt, MVA-meldingen med mer.

Last ned

Videoer

Videoer gir en kort introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett.

Bli mer effektiv i dib!

Se videoer

Våre kunder

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud