Nyheter

Næringsrapport Skatt er nå klar til bruk

| Tags: Lønn, Skatt

Næringsdrivende (aksjeselskaper og enkeltpersonforetak) med enkle skatteforhold kan nå benytte den nye, elektroniske leveringsformen Næringsrapport Skatt ved rapportering for 2015. Mer

Viktige endringer i ligningsskjemaene for 2015

| Tags: Lønn, Skatt

Skatteetaten har laget en oversikt over viktige endringer som er gjort i RF-skjemaene for inntektsåret 2015. Mer

Høringsnotat - Enkelte skatteordninger for landbruket

| Tags: Lønn, Skatt

I dette høringsnotatet foreslås det å endre jordbruksfradraget, avvikle gjennomsnittsligningen av skogbruksinntekter og erstatte dette med en ordning med tømmerkonto, avvikle gjennomsnittsligningen for reindrift og å endre beskatningen av uttak av skogfondsmidler for å dekke utgifter til skogbruksplaner. Mer

Color Line fikk ikke inntektsfradrag for bot ilagt av ESA

| Tags: Skatt

Kjernespørsmålet for retten var om Color Line hadde krav på inntektsfradrag i henhold til skatteloven § 6-1(1) for bot ilagt av ESA for overtredelse av EØS-avtalen artiklene 53 (hindre nye aktører) og 54 (misbruke dominerende stilling). Retten er kommet til at Color Line ikke har slikt inntektsfradrag. Mer

Dom vedr begrepet «realisasjon av formuesobjekt» knyttet til finansielt instrument.

| Tags: Skatt

Bytteavtale («swapavtale») mellom Telenor og Vimpelcom innebar en derealisasjon som utløste skatteplikt. Mer

Unntak fra reglene om at lån fra selskap til aksjonær skal anses som utbytte

| Tags: Skatt

Reglene om unntak blir satt ikraft fra 7.10.2015. Mer

Aksjonærlån - Unntak fra reglene om at lån fra selskap til aksjonær skal anses som utbytte

| Tags: Skatt

Dersom aksjonærlånet (kreditt fra selskap til personlig aksjonær) er under kr 100.000 og det tilbakebetales innen 60 dager skal det ikke anses som utbytte. Mer

Endring av fastsatte inngangsverdier på aksjer

| Tags: Skatt

SKD uttaler at ved realisasjon av aksjer er inngangsverdiene ikke er bindende ligningsfastsatt før det året aksjene realiseres. Mer

Skattereglene for bilgodtgjørelse opptjent i 2015 og utbetalt i 2016

| Tags: Lønn, Skatt

I et nyhetsbrev på Altinn opplyses det at bilgodtgjørelse som utbetales i 2016 som gjelder kjøring i 2015 skal følge skattereglene og satsene for 2016. Mer

Lempning av skatt på tilfeldig gevinst ved spill og lignende etter skatteloven § 5-50 - ligningsloven § 9-12

| Tags: Skatt

SKD har uttalt at lignl. § 9-12 kan gi grunnlag for lempning av skatt på tilfeldige gevinster etter sktl. § 5-50. Forutsetningen er at skattyter sørger for at saken er godt opplyst og dokumentert. Skattekontoret kan sette som forutsetning at skattyter gir kontoret innsyn i spillhistorikken på kontoene skattyter har hos spilltilbyderne. Mer

Fristkalender 2018

Last ned vår gratis fristkalender og få god oversikt over frister i regnskapet 2018!

Kalenderen gir deg en god oversikt over frister enten du jobber med lønn, bokføring, rapportering eller årsregnskapet. Her får du alle frister for A-meldingen, skatt, MVA-meldingen med mer.

Last ned

Videoer

Videoer gir en kort introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett.

Bli mer effektiv i dib!

Se videoer

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud

Våre kunder