Nyheter

Aksjonærlån - Unntak fra reglene om at lån fra selskap til aksjonær skal anses som utbytte

| Tags: Skatt

Dersom aksjonærlånet (kreditt fra selskap til personlig aksjonær) er under kr 100.000 og det tilbakebetales innen 60 dager skal det ikke anses som utbytte. Mer

Endring av fastsatte inngangsverdier på aksjer

| Tags: Skatt

SKD uttaler at ved realisasjon av aksjer er inngangsverdiene ikke er bindende ligningsfastsatt før det året aksjene realiseres. Mer

Skattereglene for bilgodtgjørelse opptjent i 2015 og utbetalt i 2016

| Tags: Lønn, Skatt

I et nyhetsbrev på Altinn opplyses det at bilgodtgjørelse som utbetales i 2016 som gjelder kjøring i 2015 skal følge skattereglene og satsene for 2016. Mer

Lempning av skatt på tilfeldig gevinst ved spill og lignende etter skatteloven § 5-50 - ligningsloven § 9-12

| Tags: Skatt

SKD har uttalt at lignl. § 9-12 kan gi grunnlag for lempning av skatt på tilfeldige gevinster etter sktl. § 5-50. Forutsetningen er at skattyter sørger for at saken er godt opplyst og dokumentert. Skattekontoret kan sette som forutsetning at skattyter gir kontoret innsyn i spillhistorikken på kontoene skattyter har hos spilltilbyderne. Mer

Mal for årsoppgave til selvstendig næringsdrivende (uten fast forretningssted)

| Tags: Lønn, Skatt

Årsoppgaven skal bl.a. gi en oversikt over samlede betalinger som er gjort til den selvstendige næringsdrivende i løpet av inntektsåret 2015. Mer

Normrenten for mars og april 2016

| Tags: Lønn, Skatt

Normrente for beskatning av rimelige lån hos arbeidsgiver er fastsatt til 2,30% for mars og april 2016. Mer

Nytt tema: Bokføring av utsatt skatt og utsatt skattefordel

| Tags: Bokføring, Skatt

Temaet tar for seg bokføring av utsatt skatt og utsatt skattefordel. Mer

Last ned vår gratis fristkalender
for 2018 og 2019

Last ned vår gratis fristkalender og få god oversikt over frister i regnskapet 2018 og/eller 2019

Kalenderen gir deg en god oversikt over frister enten du jobber med lønn, bokføring, rapportering eller årsregnskapet. Her får du alle frister for A-meldingen, skatt, MVA-meldingen med mer.

Last ned

Videoer

Videoer gir en kort introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett.

Bli mer effektiv i dib!

Se videoer

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud

Våre kunder