Nyheter

Nye maler for leieavtale næringseiendom

Det er nå lagt ut maler som kan brukes ved utleie av næringslokaler/næringseiendom. Mer

Forslag om høyere terskel for meldeplikt etter konkurranseloven ved foretakssammenslutninger

| Tags: Aksjeselskaper, Styrearbeid

Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet har lagt frem forslag til lov om endringer i lov 5. mars 2004 nr. 12 om konkurranse mellom foretak og kontroll med foretakssammenslutninger (konkurranseloven). Mer

Flere endringer i aksjeloven - forslag om kortere kreditorfrist mv

| Tags: Aksjeselskaper, Styrearbeid

Justis- og beredskapsdepartementet foreslår å redusere kreditorfristen til 6 uker. Dessuten foreslår det å fjerne kravet om å kunngjøre i avis. Mer

Revidert utgave av Norsk anbefaling for eierstyring og selskapsledelse

Norsk utvalg for eierstyring og selskapsledelse (NUES) offentliggjorde 23. oktober 2012 en revidert utgave av den norske anbefalingen for god eierstyring og selskapsledelse. Mer

Last ned vår gratis fristkalender
for 2018 og 2019

Last ned vår gratis fristkalender og få god oversikt over frister i regnskapet 2018 og/eller 2019

Kalenderen gir deg en god oversikt over frister enten du jobber med lønn, bokføring, rapportering eller årsregnskapet. Her får du alle frister for A-meldingen, skatt, MVA-meldingen med mer.

Last ned

Videoer

Videoer gir en kort introduksjon til dib og viser hva som gjør dib til markedets mest komplette oppslagsverk innen økonomi, regnskap, revisjon og selskapsrett.

Bli mer effektiv i dib!

Se videoer

Våre kunder

Har du ikke dib?

Prøv dib nå   Be om tilbud